Μηνιαία επιμορφωτική συνάντηση των εθελοντών και μελών του τμήματος ΕΕΣ Φλώρινας