Τα χορευτικά συγκροτήματα που θα εμφανιστούν στο διήμερο των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου

Τα χορευτικά συγκροτήματα που θα εμφανιστούν στο διήμερο των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου είναι τα εξής:

Τρίτη 19 Ιουνίου

-Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμενοχωρίου παιδικό τμήμα

– Π.Σ Άνω Καλλινίκης Προφήτης Ηλίας

-Πολιτιστικός Σύλλογος <Αναγέννηση> Αμμοχωρίου

-Σύλλογος Περάσματος

-Σύλλογος Βεύης

-Πολιτιστικός Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΗ Ν Φλώρινας

Τετάρτη 20 Ιουνίου

-Πολιτιστικός Σύλλογος Πυλαίας Θεσσαλονίκης <η Καπουτζίδα>

-Ποντιακός Σύλλογος Εύξεινος Σκήτη Κοζάνης

-Πολιτιστικός Σύλλογος Ιτιάς <Νέοι Ορίζοντες>

-Πολιτιστικός Σύλλογος <Η Ελπίς> Νέο Χωριό>

-Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμενοχωρίου γυναικείο τμήμα