Τα χρώματα της βίας στη Δυτική Μακεδονία 1941-1944

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου παρουσιάσθηκε το βιβλίο της Σοφίας Ηλιάδου – Τάχου:

Τα χρώματα της βίας στη Δυτική Μακεδονία 1941-1944

Το βιβλίο θα παρουσίασαν οι:

  • Βλάσης Βλασίδης, επίκουρος καθηγητής τμ. Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ.
  • Στράτος Δορδανάς, επίκουρος καθηγητής τμ. Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ.

και η συγγραφέας, Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Την συζήτηση συντόνισε ο Ηλίας Γρούιος, μεταπτυχιακός φοιτητής ιστορίας Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας.