ΑΣΕΠ: Τα θέματα και οι απαντήσεις για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα θέματα και οι ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση 548 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Προκήρυξη 1Γ/2017 ΦΕΚ 40/1-12-2017 και ΦΕΚ 44/21-12-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) καθώς επίσης και διευκρινίσεις της Κεντρικής Επιτροπής του εν λόγω Διαγωνισμού επί ερωτημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας.

●  ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ”

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ”

●  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ”

●  ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”   

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

●  ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”

●  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”

●  ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”

●  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ