Λαχειοφόρος Αγορά από τον Εμπορικό Σύλλογο Αμυνταίου και Πέριξ «Η Ένωση»