Ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτροδότησης στον Δήμο Φλώρινας