Υψηλές συγκεντρώσεις εσπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10

Υψηλές συγκεντρώσεις εσπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10
στην ατμόσφαιρα της Δυτικής Μακεδονίας


Από την αξιολόγηση των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πραγματοποιεί το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκύπτει σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια PM10 από την Δευτέρα 19/03/2012, με αυξητική τάση συγκεντρώσεων.
Η κατάσταση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος www.kepekozani.gr.

Στους συνημμένους πίνακες καταγράφονται οι μέσες ημερήσιες και οι μέσες ωριαίες συγκεντρώσεις ΡΜ10, στους σταθμούς μέτρησης ποιότητας του αέρα που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία από την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 έως σήμερα Τρίτη 20 Μαρτίου 2012 10:00π.μ.
Σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΕ (ΦΕΚ 125Α/02) η μέση ημερήσια συγκέντρωση PM10 δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 50 μg/m3 περισσότερες από 35 ημέρες το χρόνο ενώ η μέση ετήσια συγκέντρωση αιωρουμένων σωματιδίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 40 μg/m3.

Πίνακας μέσων ημερήσιων τιμών PM10 σε μg/m3 :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ    Δευτέρα 19/03/12    Τρίτη 20/03/12 μέχρι 10:00 π.μ.
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Πεντάβρυσος    95    115
Κοιλάδα    40    37
Προάστειο    128    228
Πετρανά    44    65
Κάτω Κώμη    40    66
Πτολεμαΐδα    68    62
Ποντοκώμη    24    43
Κοζάνη    48    67
Ακρινή    75    73
Καρυοχώρι    68    48
Μαυροπηγή    77    146
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Φλώρινα    65    55
Βεύη    36    28
Αμύνταιο    78    84
Ανάργυροι    182    172

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κυριακή  Αποστολίδου