Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Σερίδη, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 30 Μαΐου 2017, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με έξι  θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  • «Πρόσληψη προσωπικού για ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ.2 του Ν.4325/2015 (αντικατέστησε το άρθρο 206, παρ.1 του Ν.3584/2007) με διάρκεια σύμβασης έως τρείς (3) μήνες», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ.  Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας, , Κασκαμανίδης, Καρυπίδης, Τορλαχίδης.

  • «Σχετικά με την αναμόρφωση του έτος 2017 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ.  Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας, , Κασκαμανίδης, Καρυπίδης, Σταύρου, Τορλαχίδης.

  • Παράταση μισθώσεων αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζία) στην θέση «ΡΟΥΔΙΝΑ» (του πρώην Δήμου Μελίτης) της Τοπικής Κοινότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  • «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή των συμβολαίων για την ανταλλαγή ακινήτων στην Τ.Κ. Τροπαιούχου», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

  • «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 & επανυποβολή για επανέγκριση με αναλυτικό πίνακα της παροχής υπηρεσιών επισκευής & συντήρησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Φλώρινας μηνός Μαρτίου 2017 για τη χρονική περίοδο 15/03/2017 έως 31/03/2017», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Σταύρου, Παπασωτηρίου, Ρόζας, Κασκαμανίδης, Καρυπίδης, Τορλαχίδης.

  • «Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»», με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.