Ετήσιος χορός του Συλλόγου εργαζομένων Νοσοκομείου Φλώρινας