Η Επιτροπή Τμήματος Καλαθοσφαίρισης του «Αριστοτέλη»

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Τμήματος Καλαθοσφαίρισης αποτελείται από τα παρακάτω μέλη του Συλλόγου:
Παλικρούσης Μιχαήλ
Ελευθερίου Ιωάννης
Αλευρίδης Παύλος
Αριστείδου Ιωάννης
Βίτκας Άγγελος
Βίτκας Αντώνιος
Δούκας Δημήτριος
Ζέρβας Μιχαήλ
Θεολόγου Αναστάσιος
Το ΔΣ του ΦΣΦΑ