Ετήσιο μνημόσυνο πρωτοπρεσβυτέρου Δημοσθένη Παπαδόπουλου