Ευχαριστήριο προς τον Φ.Σ.Φ. «ο Αριστοτέλης»

Ευχαριστούμε τη διοίκηση και τα στελέχη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «ο Αριστοτέλης» για την ευγενική δωρεά εννέα (9) αθλητικών σακιδίων για τις ανάγκες των αθλοπαιδιών των φιλοξενούμενων παιδιών του Κέντρου. Τέτοιου είδους προσφορές σημαίνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και την αγάπη και αποτελούν τρανό παράδειγμα προς μίμηση.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Κέντρου,

O Πρόεδρος,

Λάζαρος Κ. Παπουτζής