Ευχαριστήριο του Συνδέσμου  Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ»

 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

 

Το Δ.Σ. του  Συνδέσμου  Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ», εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την οικογένεια της κ. Χατζητζώτζια Αναστασίας, για την προσφορά στον Σύνδεσμο μας του ποσού των πενήντα  ευρώ  (50 €) αντί στεφάνου στη μνήμη του εκλιπόντος Δημήτριου Μοστάκη.

 

 

Με τιμή

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

 

Σωτήρης Θ. Βόσδου                                                            Μιχάλης Ε. Χάτζιος