Ευχαριστήριο του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Διευθυντής και οι διδάσκοντες καθηγητές  του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας  ευχαριστούν ιδιαίτερα  το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας, που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Μπάρο Γεώργιο :               Πρόεδρο

Αλεξίου Γεώργιο :              Αντιπρόεδρο

Οψειρέτη Φανή :               Ταμία

Κουτσιπέτκου  Σοφία :     Γραμματέα

Κόλλη Χρήστο :                  Μέλος

για  την ευγενική  και πολύτιμη δωρεά απαραίτητου  καινούργιου ηλεκτρονικού υλικού  για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Σχολείου μας ( 2 Η/Υ,  2 βίντεο- προβολέων   και 2 φορητών  Η/Υ ).  Η Δωρεά αυτή είναι η συνέχεια πολλών άλλων δωρεών και δραστηριοτήτων που υλοποίησε  το συγκεκριμένο Δ.Σ κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων σχολικών ετών, αξιοποιώντας στο έπακρο της ετήσιες συνδρομές του συνόλου των γονέων των μαθητών μας.

Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί διαβεβαιώνουν ότι το ηλεκτρονικό αυτό υλικό θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση της  διδακτικής πράξης.

Ο Διεθυντής

Τζώτζης Ιωάννης