Κηδεία του Γεωργίου Αναγνωστόπουλου, Ιατρού, ετών 64