Κηδεία του Ελευθερίου – Λεονάρδου Κυρατσού, ετών 32