Κηδεία του Στέφανου Ζντένιεκ Παπαδημητρίου, ετών 59