Ο «Αριστοτέλης» ευχαριστεί

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά την Οικογένεια Χρυσάνθης Κωνσταντινίδη για τη δωρεά εκατό ευρώ (100 €), στη μνήμη του κουμπάρου τους, Φίλιππου Χατζητύπη.
Την Οικογένεια Βασιλικής Βεγήρη και Γεωργίου Σακκά για τη δωρεά πενήντα ευρώ (50 €), στη μνήμη Βιργινίας Βόσδου.
Ευχαριστούμε.