Συλλυπητήριο μήνυμα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή την είδηση απώλειας της κ. Κοκώνη Κιοσέ, μητέρας του Ανιπεριφερειάρχη Φλώρινας κ. Κιοσέ Ιωάννη, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στον ίδιο και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Παρδάλης Σ. Ιωάννης