Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της Ελευθερίας Κυρκοπούλου