Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του Γρηγορίου Δελιόπουλου