Ψήφισμα του Συλλόγου «Απανταχού Πισοδεριτών η Αγία Τριάς»

Απώλειες

Λάζαρος Χατζηνάκος 60 ετών:

Πολιτικός μηχανικός αλλά κυρίως δημοσιογράφος με σημαντική παρουσία στα κοινωνικοπολιτιστικά δρώμενα της χώρας. Διευθυντής εφημερίδων της Θεσσαλονίκης με πρωτοποριακές προτάσεις και δράσεις, βραβευμένος με υψηλές διακρίσεις(ιδρυμα Μποτσης).Ο Λάζαρος Χατζηνάκος γόνος της μεγάλης αρχοντικής οικογένειας Χατζηνάκου από το Πισοδέρι,που το υπεραγαπούσε,προσφέροντας σημαντικές υππηρεσίες  για πολλά χρόνια με τις προτάσεις του και  την συμμετοχή του στον Σύλλογο των « Απανταχού Πισοδεριτών».

Στην σύζυγο του Νίκη και τα παιδιά του Γιώργο και Περικλή, τα θερμά μας συλλυπητήρια.

 

Ψήφισμα του Συλλόγου «Απανταχού Πισοδεριτών η Αγία Τριάς».

Μόλις πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο και πρόωρο θάνατο του Λάζαρου Χατζηνάκου, πολιτικού μηχανικού και εκλεκτού δημοσιογράφου, με σημαντική πολύχρονη προσφορά στο λειτούργημα το οποίο άσκησε με τόλμη, όραμα και πρωτοπόρες προτάσεις και δράσεις, και υψηλές διακρίσεις (ίδρυμα Μπότση κ.α.) αλλά και πολύτιμες υπηρεσίες στην πατρογονική του εστία, το Πισοδέρι και τον Σύλλογο των «Απανταχού». Το Δ.Σ συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε να:

  1. Παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο λειτουργία και ταφή.
  2. Εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος.
  3. Εκφωνήσει επικήδειο λόγο εκπρόσωπος του Συλλόγου.
  4. Δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας

Λιάκος Μιχαήλ                             Βόϊκος Ιωάννης