Γενική συνέλευση του αθλητικού Συλλόγου επιτραπέζιας αντισφαίρισης “Σάρισες”

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ( Α.Σ.Ε.Α. ) « ΣΑΡΙΣΕΣ » ΦΛΩΡΙΝΑΣ  , συγκαλεί τα μέλη του την 20η Φεβρουαρίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο χώρο άθλησης του Συλλόγου , στο Γυμναστήριο του 2ου Λυκείου  Φλώρινας στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής , με τα παρακάτω θέματα :

  1. Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης και μελών Εφορευτικής Επιτροπής .
  2. Έγκριση διοικητικού απολογισμού, ισολογισμού ταμειακής διαχείρισης και προϋπολογισμού.
  3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και Αντιπροσώπου (Α.Ο.) στην Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) .

Σε περίπτωση μη απαρτίας , η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 23η Φεβρουαρίου  2020 , ημέρα Κυριακή , την ίδια ώρα , στον ίδιο τόπο , με τα ίδια θέματα και με όσα μέλη είναι παρόντα .

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. , Ε.Ε. , Α.Ο.  μέχρι την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 .

 

Φλώρινα, 9 Φεβρουαρίου 2020

ΑΠΟ ΤO  Δ.Σ.