Σύστημα βαθμολόγησης σκάλας από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Φλώρινας North Grip

Στα πλαίσια της συνεχούς επαφής της τενιστικής κοινότητας μέσω αγωνιστικων δραστηριοτήτων, ο Όμιλος Αντισφαίρισης Φλώρινας North Grip δημιούργησε ένα σύστημα βαθμολόγησης σκάλας για τους συμμετέχοντες σε αυτό.

Υπάρχουν δύο “Σκάλες”. Μια mixed open, για όλους τους παίχτες ανεξαρτήτως επιπέδου και μια women’s, μόνο για γυναίκες.

Σκοπός είναι η συνεχής δραστηριότητα με πληθώρα και ποικιλία αντιπάλων.

Η συμμετοχή στην “Σκάλα” είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Οι αγώνες γίνονται σε όποια γήπεδα επιλέξουν και συμφωνήσουν οι δύο αντίπαλοι.

Για την συμμετοχή σας πατήστε σε αυτόν τον σύνδεσμο για την mixed open ladder —>

https://www.globaltennisnetwork.com/tennis-leagues/leagues/tennis-ladder-page/registerPage/11558-mixed-s-singles-2-0-to-6-0-tennis-ladder

και σε αυτόν τον σύνδεσμο για την women’s —>

https://www.globaltennisnetwork.com/tennis-leagues/leagues/tennis-ladder-page/registerPage/11559-florina-s-women-s-tennis-community-ladder