8ο σχολικό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης Φλώρινας

10/06/2023

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» Φλώρινας, διοργανώνει το 8ο Σχολικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, που θα γίνει το  Σάββατο 10 Ιουνίου 2023,  στο  Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Φλώρινας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές/τριες Δημοτικού.

 • Για τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα κάθε μαθητής πρέπει να συμπληρώσει τη Δήλωση Συμμετοχής και την Υπεύθυνη Δήλωση του Κηδεμόνα που είναι στο ίδιο έντυπο.
 • Τελευταία ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής ορίζεται η Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023.
 • Θα διεξαχθούν αγώνες σε τέσσερις κατηγορίες:
 1. Μαθητές Δημοτικού Α΄-Δ΄ Τάξεων, Σάββατο 14/05/22, 16.00-18.00
 2. Μαθήτριες Δημοτικού Α΄-Δ΄ Τάξεων, Σάββατο 14/05/22, 16.00-18.00
 3. Μαθητές Δημοτικού Ε΄-ΣΤ΄ Τάξεων, Σάββατο 14/05/22, 18.00-20.00
 4. Μαθήτριες Δημοτικού Ε΄-ΣΤ΄ Τάξεων, Σάββατο 14/05/22, 18.00-20.00

Στους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν αναμνηστικό δίπλωμα. 

Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με αποστολή mail με επισυναπτόμενη την υπεύθυνη δήλωση, ή με κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης στη διεύθυνση του σχολείου που φοιτά ο μαθητής/τρια. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 6937164317.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ- ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

8ο  ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 10/06/2023

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σχολείο:  
Επώνυμο:  
Όνομα:  
Όνομα Πατρός:  
Τάξη:  
Τηλέφωνο:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΩΡΑΡΙΑ

 1. Μαθητές Δημοτικού Α΄-Δ΄ Τάξεων……………16.00-18.00
 2. Μαθήτριες Δημοτικού Α΄-Δ΄ Τάξεων………….16.00-18.00
 3. Μαθητές Δημοτικού Ε΄-ΣΤ΄ Τάξεων……………18.00-20.00
 4. Μαθήτριες Δημοτικού Ε΄-ΣΤ΄ Τάξεων………….18.00-20.00

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ 

Ο/Η  κάτωθι  υπογεγραμμένος/η,   κηδεμόνας  του/της ……………………………………….

………………………..     μαθητή/μαθήτριας  της   ……….   τάξης του …………………………….

……………………………Σχολείου,  δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στον γιο μου/κόρη μου

να συμμετέχει στο 8ο Σχολικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Φλώρινας που θα γίνει το Σάββατο 10/06/2023 στο κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Φλώρινας.

Ο/Η  Δηλών/ ούσα