Κηδεία της Αναγνωστοπούλου Σοφίας, ετών 87

Τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

Κηδεία του Ιωάννη Γκότση

Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στη Μελίτη