Κηδεία του Βασιλείου Μιμιλίδη

Κηδεία της Ευαγγελίας Γαύρου