Κηδεία του Χρήστου Τερεζή

Κηδεία του Θεόδωρου Κύρκου