Κηδεία του Δημητρίου Νεδέλκου

Την Πέμπτη 27 Μαϊου στη Δροσοπηγή Φλώρινας

Κηδεία του Σωκράτη Στακινού

Την Τετάρτη 26 Μαϊου στον Σκοπό Φλώρινας

Κηδεία της Όλγας Θεοδώρου

Την Τετάρτη 26 Μαϊου στη Φλώρινα

Κηδεία της Αθηνάς Πετκοπούλου

Την Τρίτη 25 Μαϊου στη Φλώρινα

Κηδεία της Ναούμκας Θεμελή

Τη Δευτέρα 24 Μαΐου στα Άλωνα Φλώρινας

Κηδεία του Βασιλείου Μαβίδη, ετών 51

Την Κυριακή 23 Μαΐου στο Αμμοχώρι Φλώρινας

Κηδεία της Αικατερίνης Γεωργιάδου

Την Κυριακή 23 Μαϊου στο Πέρασμα Φλώρινας

Κηδεία του Δημητρίου (Τάκου) Παπανέστορα

Το Σάββατο 22 Μαϊου στη Φλώρινα

Κηδεία του Ιωάννη Γκέσου

Την Παρασκευή 21 Μαΐου στη Φλώρινα

Κηδεία του Κωνσταντίνου Τοπάλτση

Την Παρασκευή 21 Μαΐου στη Φλώρινα