Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΦ για διακοπή υδροδότησης σε συγκεκριμένες οδούς

Η ώρα επαναυδροδότησης της περιοχής δεν είναι προβλέψιμη

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Η Τράπεζα Πειραιώς, πιστή στις αξίες της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ -...

Eρωτήματα του σωματείου “εργαζομένων στις αρχαιολογικές ανασκαφές της Π.Ε. Φλώρινας” προς την εφορεία αρχαιοτήτων...

Το δικαίωμα στην εργασία και την αξιοπρέπεια είναι ΙΕΡΟ

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας

με χρήση κωδικών TAXISNET εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών

Voucher ΟΑΕΔ: Επιταγές για 10.000 ανέργους

μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2021

Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Έχοντας υπ’ όψη: 1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου. 2.   Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης...

Η προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου και λήγει στις 1 Μαρτίου 2021

Η κατανομή των κρουσμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στην Π.Ε. Φλώρινας συνολικά βρέθηκαν 3 κρούσματα

Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για την Προκήρυξη 5Κ/2020

Πίνακες υποψηφίων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ/ΥΕ