Σύσκεψη για την Βεγορίτιδα – παλιότερα νομίζαμε πως καταλαβαίναμε – τώρα βρεθήκαμε σε αμηχανία

Γιατί ολοφάνερα από παλιά εσείς είστε εξοικειωμένοι με το τι πράγματι εννοείτε

Προσφυγή στο ΣτΕ για την Α.Ε.Π.Ο. της Μελίτης (ΙΙ)

ακύρωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Θαύμα στη λίμνη Βεγορίτιδα

Ένα θαύμα που αναιρεί τις μετρήσεις του ίδιου φορέα

Διατήρηση των εκτάσεων του Ν. Φλώρινας στις Μειονεκτικές Περιοχές

το κριτήριο P/PET είναι μικρότερο του ορίου 50%

LIFE Green Your Move – ΦΛΩΡΙΝΑ

Ο Πρώτος Ελληνικός Οικολογικός  Πλοηγός Μετακίνησης  από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συνάντηση στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα για τα ζητήματα που αφορούν τη λίμνη Βεγορίτιδα

Συνάντηση στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα με στόχο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τη λίμνη Βεγορίτιδα

Ένταξη Λιγνιτικών Μονάδων στο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας

απομένουν 1536 ώρες λειτουργίας δηλ. μόνο 64 ημέρες