Γενική Συνέλευση Αστυν. Υπαλλήλων

H ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  EΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ελληνικής αστυνομίας Φλώρινας στις 21 Μαΐου 2012 στην αίθουσα του Ε.Κ. Φλώρινας με την παρουσία του προέδρου της ομοσπονδίας αστυνομικών υπαλλήλων Φωτόπουλου Χρήστου και του Γ.Γ. Λάζου Παναγιώτη.

Στη διάρκεια της συνέλευσης τιμήθηκε με αναμνηστική πλακέτα ο συνταξιοδοτηθείς αστυνομικός Τάσος Παπαμιχαήλ. Την πλακέτα επέδωσε ο πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας αστυνομικών υπαλλήλων Φωτόπουλος Χρήστος.

H γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα με τα αιτήματα των εργαζομένων που έχουν ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα μέλη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Φλώρινας εγκρίνουμε το παρόν ψήφισμα και εξουσιοδοτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο για την επίλυση – υλοποίηση των κάτωθι αιτημάτων:

 1. 1.    Αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος με έμπρακτη διασφάλιση της

αβλαβούς για το αστυνομικό προσωπικό εκτέλεσης των καθηκόντων του, με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας.

 1. 2.     Επαρκής αριθμός εισαγωγής αστυνομικών κατ’ έτος στις σχολές της Ελληνικής

Αστυνομίας με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων και με προκήρυξη εισαγωγής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 3.000 θέσεων αστυφυλάκων, έτσι ώστε στοιχειωδώς να αναπληρωθούν στο ελάχιστο τα κενά των οργανικών θέσεων εξαιτίας της αθρόας συνταξιοδότησης του προσωπικού που βαίνει γεωμετρικά αυξανόμενη. Διασφάλιση της υπηρεσιακής εργασιακής πορείας αυτών από τη νόθευση και μεταφορά αστυνομικών αρμοδιοτήτων.

 1. Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας με:

α) Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ανακατανομή αστυνομικού προσωπικού με καινούργιο

οργανόγραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότητας.

β) Αναβάθμιση-Επανακαθορισμό του συστήματος εκπαίδευσης μετεκπαίδευσης ,της εξειδίκευσης

και δια βίου εκπαίδευσης. Διαβάθμιση – αντιστοίχιση των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. με ΑΕΙ – ΤΕΙ και ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου.

γ) Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών και υπηρεσιακή εξέλιξη των

αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα.

δ) Επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας, απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς την αποστολή της έργα, με διαρκή αγώνα κατά της αυθαιρεσίας και της διαφθοράς και

ε) με την έκδοση αποφάσεων για υπηρεσιακές ενέργειες πάσης μορφής κατόπιν χρηματοοικονομικού ελέγχου ώστε να υπολογίζεται και να ελέγχεται τι κοστίζει σε χρήμα και χρόνο (εργατοώρες κ.λ.π.), κάθε ανεξέλεγκτη διαταγή που μεταβιβάζει ευθύνες από ανώτερο σε κατώτερο κλιμάκιο.

 1. 4.                 Άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών για τους αστυνομικούς συνεπειών από την εφαρμογή

του Νόμου 3169/2003 και ίδρυση – λειτουργία των επιβαλλόμενων απ’ αυτόν σκοπευτηρίων σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης και εμπέδωση των διατάξεων του νέου αυτού νομικού πλαισίου σε ότι αφορά τη χρήση των όπλων.

 1. 5.                 Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και για το προσωπικό της Ελληνικής

Αστυνομίας για την απάμβλυνση των ανισοτήτων σε βάρος του σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

 1. Αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας, με

καινούργιο οργανόγραμμα και με προτεραιότητα στα Αστυνομικά Τμήματα Κρυσταλλοπηγής και Νίκης. Κατάργηση του απαράδεκτου κριτηρίου της εντοπιότητας.

 1. Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου

στις παραμεθόριες περιοχές και στους Αστυνομικούς που υπηρετούν σ΄ αυτές.

 1. 8.                 ΟΧΙ σε νέες περικοπές του πενιχρού μισθού μας (επιδόματα –ψαλλιδισμένα δώρα).

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ

 1. 9.                 Διαμόρφωση και βελτίωση του μισθολογίου μας με εισαγωγικό μισθό του νέου

αστυφύλακα 1350 ευρώ για πενθήμερη εργασία:

Το υφιστάμενο (ισχύον σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών-Σωμάτων    Ασφαλείας) δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ των στελεχών εξ’ αιτίας:

α. της αφετηρίας (μονάδας) που δεν ξεκινάει ή αρχίζει από τον Αστυφύλακα-          Λιμενοφύλακα-Πυροσβέστη (Λοχία), αλλά η μονάδα είναι από τον            Ανθυπολοχαγό με σχέση 0,76 προς 2,60 του αστυφύλακα (Λοχία) έως Α’        ΓΕΕΘΑ,

β. των συντελεστών, που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δίκαιοι για   όλους τους βαθμούς,

γ. των βαθμολογικών-μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και          αντίστοιχες με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

δ. του δεδομένου ότι οι τακτικές αποδοχές μας έχουν 45% επιδόματα και η             χορηγούμενη επί σειρά ετών εισοδηματική πολιτική υπολογίζονταν και     καταβάλλονταν ως ποσοστό μόνο στο Βασικό Μισθό.

Γι αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μισθολόγιο δίκαιο χωρίς ανισότητες   και       αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην         οικονομική αναβάθμιση των αστυνομικών, ειδικότερα των νέων Αστυφυλάκων-           Υπαξιωματικών-Αξιωματικών.

Με αφετηρία εισαγωγής τον Β.Μ. του Αστυφύλακα – Λιμενοφύλακα –       Πυροσβέστη – Υπαξιωματικού (Λοχία) που θα αρχίζει από την μονάδα και:

Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση.

Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων.

Με θεσμοθέτηση:

α. Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και            εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες,            υπερωρίες, νυχτερινά.

β. Επιδόματος επικίνδυνης εργασίας.

 1. 10.             Άμεση καταβολή των οφειλομένων από διετίας και πλέον εκτός έδρας και ενιαιοποίηση

του τρόπου αποζημίωσης για όλες τις εκτός έδρας μετακινήσεις με υποχρεωτική προκαταβολή του συνόλου του αντιστοιχούντος ποσού στους δικαιούχους πριν την αναχώρησή τους.

 1. 11.             Όχι στην μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστικού των ενστόλων με το προσδόκιμο ζωής.

(Δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο).

 1. 12.             Θεσμοθέτηση της 25ετίας ως θεμελιώδες συνταξιοδοτικό δικαίωμα των αστυνομικών

παθόντων εν ώρα υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής με άμεση χρήση και απόδοση πλήρους συντάξεως με μπόνους (αυξημένων συντελεστών – κλιμακίων υπολογισμού της σύνταξης καθ’ όλη την διάρκεια του εργασιακού βίου ισόποσου με 40 έτη ασφάλισης.

 1. 13.             Δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου για τους ένστολους με τους ίδιους όρους

και προϋποθέσεις που δόθηκε στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα (Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών) για τον χρόνο σπουδών ΑΕΙ – ΤΕΙ πριν την είσοδό τους στο Σώμα, καθώς επίσης και την αναγνώριση τέκνων αποκλειστικά και μόνο σε όσους εισήλθαν σε μεγάλη ηλικία στο Σώμα προς συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης ή 60 ετών όριο ηλικίας Γενικής αποστρατείας.

 1. 14.             Εξομοίωση των συναδέλφων που πέτυχαν στο διαγωνισμό του 1989, αλλά

προσελήφθησαν το 1994, με τους υπόλοιπους της ίδια σειράς, οι οποίοι είχαν καταταγεί από το 1989.

 1. 15.             Εξυγίανση όλων των υπαρχόντων επικουρικών ταμείων και ταμείων αρωγής με βελτίωση

των παροχών, σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ταμείου μετά από αναλογιστική μελέτη και την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ.. Ειδικότερα για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ελπίζουμε να ξεπεράσει τα όποια οικονομικά προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετώπισε, με τις δυσάρεστες και επώδυνες ρυθμίσεις που έγιναν (μείωση παροχών – αύξηση εισφορών) και να εξακολουθήσει να αποδίδει κανονικά τα μερίσματα χωρίς καθυστέρηση, καθώς επίσης και την εξόφληση του Β.Ε.Α. όπου ο αριθμός των αιτήσεων για χορήγηση έχει παγώσει περισσότερο από δύο (2) έτη.

 1. 16.             Δημιουργία ξεχωριστού ταμείου κύριας ασφάλισης μισθωτών όλων όσων εργάζονται στο

Δημόσιο Τομέα και όχι την ένταξη μας στο Ι.Κ.Α. νεοπροσλαμβανομένων από το έτος 2011.

 1. 17.             Ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Αστυνομικό Προσωπικό.
 2. 18.             Δημιουργία αποκλειστικών νοσοκομειακών μονάδων για τους αστυνομικούς.
 3. 19.             Αύξηση του αφορολόγητου στα 15.000 € για μισθωτούς -συνταξιούχους και καθορισμός

νέας φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.

 1. 20.             Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.