Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί στην 1η διασυνοριακή εκδήλωση του έργου πολιτικής προστασίας με ακρωνύμιο j-cross. 

Ημερομηνία : 4 Μαρτίου 2020 

ώρα: 17:00μμ 

τόπος : κτήριο περιφερειακής ενότητας Φλώρινας 

Διεύθυνση : Πτολεμαίων 1, Φλώρινα Τ.Κ  53100

τοποθεσία: κτήριο Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Διεύθυνση : Πτολεμαίων 1, Φλώρινα 53100

Ώρα Συνεδρία

 

Ομιλητής
17:00-17:30 Εγγραφές συμμετεχόντων και καφές Όλοι οι συμμετέχοντες
17:30-17:45 –          Σεισμοί και σχετικά φαινόμενα –          Dr. Θεόδωρος Τσάπανος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο          Θεσ/νικής

17:45-18:00 Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων και Πλατφόρμα Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτισης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων ΑΠΘ & ΙΜΕΤ
18:00-18:15 Αξιολόγηση των ιστορικών δεδομένων του αγρομετεωρολογικού σταθμού Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δρ. Βασίλειος Άμπας
  Παρουσίαση τηλεμετρικών σταθμών της Φλώρινας  μηδενικής χρονικής απόκλισης Κ. Δημήτριος Κουβάς
18:30-19:00 Συζήτηση των επόμενων βημάτων του έργου και κλείσιμο εκδήλωσης Όλοι οι συμμετέχοντες