Αγροτική ανάπτυξη .. ξανά! (Άρθρο του Δημήτρη Ιωαννίδη)

Αγροτική ανάπτυξη .. ξανά! (Άρθρο του Δημήτρη Ιωαννίδη)

Η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην ελληνική οικονομία και η συμβολή στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των ετών 2000 και 2014 ο αριθμός των απασχολούμενων στη γεωργία μειώθηκε κατά 29%. Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση κατά 0,4% ενώ αντίστοιχα αυξήθηκε στις χώρες της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με πρόχειρους υπολογισμούς η Ελλάδα  με 37 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργειών παράγει περίπου σε άξια 190 ευρώ ανά στρέμμα, όταν άλλες χώρες παράγουν πάνω από 1000 ευρώ ανά στρέμμα.

Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα μπορεί να δώσει τη λύση στο πρόβλημα της κρίσης αρκεί να δοθούν οι σωστές κατευθυντήριες γραμμές.

Το κλίμα, το έδαφος, το γενετικό υλικό αλλά και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους δημιουργούν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Οι συνεχώς αυξανόμενες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων δείχνουν πως τα Ελληνικά προϊόντα προτιμούνται έναντι των υπολοίπων λόγω της ποιότητας τους. Η ύπαρξη μικροκλιμάτων βοηθάει στην ανάπτυξη καλλιεργειών με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η ύπαρξη ερευνητικών κέντρων και πολλών μελετών που έχουν γίνει ήδη, μπορούν να ωθήσουν τη γεωργία σε ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο. Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη γεωργία, η εξέλιξη των καλλιεργειών και  η ολοκληρωμένη διαχείριση μπορούν να εξελίξουν την Ελληνική γεωργία.  Η χρήση δορυφόρων για απεικόνιση της παραλλακτικότητας των χαρακτηριστικών του εδάφους, η χρήση αισθητήρων για την παρατήρηση διάφορων ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι λίγα από τα παραδείγματα της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Η μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής χρήσης των εισροών μέσω των νέων τεχνολογιών, ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και η παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Η εξέλιξη των παραδοσιακών καλλιεργειών και η ταυτόχρονη  ανάπτυξη δυναμικών καλλιεργειών μπορούν να ωθήσουν το αγροτικό εισόδημα σε υψηλά μεγέθη.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω ενός σύγχρονου οικονομικού μοντέλου, η συστηματικότερη προώθηση των προϊόντων και η ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ώστε ο αγροτικός τομέας να αποτελέσει ξανά  το βασικό πυλώνα στήριξης της Ελληνικής οικονομίας. Όμως, δεν αρκεί να αλλάξουν μόνο οι αριθμοί και οι μέθοδοι . Απαιτείται νέοι άνθρωποι, καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι να γυρίσουν πίσω στο χωράφι.

Δημήτρης Ιωαννίδης
Γεωπόνος ΑΠΘ – Εδαφολόγος MSc
Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ