Ανείσπρακτοι λογαριασμοί (…ταραγμένα νερά της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. )

-Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας όπως και κάθε Δ.Ε.Υ.Α είναι κοινωφελής επιχείρηση, τα έσοδα που έχει από την τιμολόγηση της κατανάλωσης νερού τα χρησιμοποιεί ανταποδοτικά για έξοδα καθημερινότητας, όπως  βλάβες δικτύου, αποκατάσταση, συντήρηση γεωτρήσεων και αντλιοστασίων.

-Πιστεύω ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. κατανοεί ότι οι νέοι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης, χρειάζονται διευκόλυνση για την αποπληρωμή των συσσωρευμένων τιμολογίων και για αυτό ακριβώς δεν προχωρά σε διακοπές και μαζικές βεβαιώσεις χρεών στην Δ.Ο.Υ.

-Τα «αναγκαστικά» μέτρα που έχει στην διάθεσή της η παραπάνω υπηρεσία δεν τα χρησιμοποιεί για λόγους ευνόητους παρά την έλλειψη εσόδων που πολλές φορές την φέρνουν σε αδυναμία πληρωμών, το γεγονός αυτό την καθιστά ευάλωτη δεδομένου ότι δεν έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται με άνεση της επισκευές και συντηρήσεις που απαιτεί το δίκτυο μεταφοράς νερού και λυμάτων.

-Υποθέτω ότι η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. κατανοεί ότι οι οφειλέτες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης χρειάζονται χρόνο για την αποπληρωμή των συσσωρευμένων τιμολογίων, αναγνωρίζει τη δυσκολία των νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν κατά τη διετία της πανδημίας όσο και κατά την εξελισσόμενη νέα οικονομική ύφεση που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

-Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. δείχνει ανοχή, αλλά η ανοχή προφανώς σύντομα θα εξαντληθεί και θα απαιτήσει μέσω νομικών μηχανισμών τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτι που θα είναι «οδυνηρό» για τους οφειλέτες, για αυτό οι κάτοχοι ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορούν άμεσα να προβούν σε ρυθμίσεις ώστε αφ ενός να διευκολυνθούν για την αποπληρωμή και αφ ετέρου να αποτρέψουν τον κίνδυνο διακοπής ή την βεβαίωση των χρεών στην Οικονομική Εφορία.-

Σπύρος Α. Ηλιάδης

Δημοσιογράφος

Εκδότης ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

τ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ