Βιογραφικό Ηλιάδου-Τάχου Σοφίας, υποψήφιας για την θέση του Αντιπρύτανη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε το 1960 στη Φλώρινα, πόλη όπου κατοικεί μέχρι και σήμερα. Το 2015 εκλέχτηκε πρωτοβάθμια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: α) παρακολούθησε προπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, β) μεταπτυχιακές στη Φιλοσοφική Σχολή στον Τομέα Παιδαγωγικής και γ) αναγορεύθηκε διδάκτορας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Παιδαγωγικής Σχολής. Γνωρίζει την Αγγλική, τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα.

Έχει εκπαιδευτική εμπειρία από το 1981. Έχει εργαστεί ως αναπληρώτρια και μόνιμη φιλόλογος σε Γυμνάσια και Λύκειο (Β/θμια Εκπαίδευση Φλώρινας 1981-2000) και ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΠΤΔΕ Φλώρινας συμμετείχε στην οργάνωση και διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών (1998-2000). Συμμετείχε σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων (1995-2005).

Έχει εκπαιδευτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2000. Δίδαξε: α) σε προπτυχιακό επίπεδο στο ΠΤΔΕ Φλώρινας (2000-2009) και στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας (2000-2009), β) σε μεταπτυχιακό επίπεδο 1. στην Ελλάδα: στο ΠΤΔΕ Φλώρινας (2002- 2009), στο ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2012-2013) και στο ΠΜΣ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ιστορία, τοπική Ιστορία Έρευνα και Διδακτική» το οποίο και διευθύνει και 2. στο εξωτερικό: στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Σεπτέμβριος 2006 και Σεπτέμβριος του 2008).

Διαθέτει διοικητική εμπειρία, επειδή έχει διατελέσει από 18.9.2007-26.2.2008 Διευθύνουσα του ΠΜΣ του ΠΤΔΕ (ΓΣ 199/18.9.2007), υπήρξε μέλος της ΟΜΕΑ του ΠΤΔΕ  (199/18.9.2013) Συντονιστής της ΟΜΕΑ του ΠΤΔΕ (ΓΣ 199/18.9.2013), υπήρξε μέλος του Συντονιστικού του ΠΜΣ του ΠΤΔΕ (2008-2014), μέλος του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΔΜ (2011-2014), κυρίως όμως επειδή  από το 2015 μέχρι σήμερα διευθύνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της αγωγής: Θεωρητικές προσεγγίσεις στην έρευνα και διδακτική  της Ιστορίας, και της τοπικής  Ιστορίας», ( ΦΕΚ 2087/τ. Β/31-7-2014, το οποίο αναθεωρήθηκε με το (ΦΕΚ 896/τ. Β/1-4-2016 και ΦΕΚ 1116/τ. Β/20-4-2016).  Στο ΠΜΣ   μετέχουν 18 Καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

(Εις http://history.eled.uowm.gr/)

Τέλος υπήρξε την περίοδο 2018-2019 Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας  (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ) την περίοδο 2011-2015, εκλεγμένη Γραμματέας του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ) από το 2015 μέχρι σήμερα. (http://www.eleie.gr/)

 μέλος της διεθνούς ακαδημαϊκής Εταιρείας International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) και άλλων επιστημονικών εταιρειών. Υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, και διορθωτής  4 επιστημονικών περιοδικών.

Υπήρξε Διευθύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα» (ΦΕΚ 70ΥΟΔΔ/14-02-2012) και έχει ζωντανή κοινωνική δράση στο νομό της Φλώρινας, μετέχοντας σε συλλόγους και σωματεία. Μετείχε ως ακαδημαϊκό μέλος στην επιστημονική Επιτροπή για τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας που αφορούσαν στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

 

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Α. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 13
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΜΟΥΣ 25
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΟΥΣ 83
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΩΣ ΛΕΚΤΟΡΟΣ (ΩΣ ΤΟ 2002) 8
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 9
ΣΥΝΟΛΟ 138

Συμμετείχε σε 66 συνέδρια πανελλήνια και διεθνή. Δημοσίευσε 43 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων (28 σε πανελλήνια και 15 σε διεθνή). Είναι συγγραφέας 11 μονογραφιών-βιβλίων σε συνεργασία με άλλους ερευνητές (1 στα αγγλικά), Ορίστηκε επόπτρια 5 διατριβών (δύο που ολοκληρώθηκαν και 3 που βρίσκονται σε εξέλιξη). Ορίστηκε μέλος των συμβουλευτικών επιτροπών 9 διατριβών (3 που ολοκληρώθηκαν και 6 που βρίσκονται σε εξέλιξη). Ακόμα ορίστηκε επόπτρια 26 μεταπτυχιακών εργασιών (23 που ολοκληρώθηκαν και 3 που βρίσκονται σε εξέλιξη) και μέλος των συμβουλευτικών επιτροπών 36 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (29 που ολοκληρώθηκαν και 7 που βρίσκονται σε εξέλιξη). Έχει πάρει μέρος σε 13 βιβλιοπαρουσιάσεις-διαλέξεις και έχει εκδώσει 2 βιβλιοκρισίες. Έχει πάνω από 100 ετεροαναφορές.

Τα προσωπικά της ενδιαφέροντα στρέφονται στη συγγραφή ιστορικών μυθιστορημάτων. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 2 ιστορικά μυθιστορήματα, α) Ζαφειρένια μάτια (Μεταίχμιο) και β) Αγάπη ή Τζιχάντ (Επίκεντρο).

Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

  1. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ: 11 (ΕΝΔΕΚΑ)

 

2017

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2017). Τα χρώματα της βίας στη Δυτική Μακεδονία 1941-1944. Κατοχή-Αντίσταση-Εθνοτικές και εμφύλιες συγκρούσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

2016

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2016). Ιχνηλατώντας την εκπαίδευση στων Ελλήνων τις  κοινότητες. Πόντος, Ρωσία, Σ. Ένωση. Μια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δέσποινας Κυριακίδη. ISBN: ISBN978-960-599-092-3

2014

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2014). Από τη Βάρκιζα στο Μπούλκες. Διαδρομές ζωής ή θανάτου. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

2013

Φωτιάδης Κ.-Ηλιάδου-Τάχου Σ.. (2013). Η παιδεία στις ελληνικές κοινότητες της τσαρικής Ρωσίας ως το 1920. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης

 

 Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2013). Μέρες της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη: Τα χρώματα της βίας (1941-1945). (Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο).

 

2012

 

Andreou Α., Iliadou-Tachou S., Mpetsas J.. (2012).  Frederica’s Children or Marsahall Plan’s Kids? Students of the Royal Educational Institutions in Post-War Greece. (UK : Lambert Academic Publishing).

 

2007

Φωτιάδης Κ.- ΗλιάδουΤάχου Σ.. (2007). Η παιδεία στον Πόντο (1683-1922). Από τον Σεβαστό Κυμινήτη και τον Σάββα Τριανταφυλλίδη ως τον Νίκο Καπετανίδη. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη

2006

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006) Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του μακεδονικού ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας. (Αθήνα: Gutenberg)

2004

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2004) Τα Βαλκάνια στη δίνη των εθνικιστικών αντιπαραθέσεων. Ο Ελληνορουμανικός και Ελληνοσερβικός ανταγωνισμός στο βιλαέτι Μοναστηρίου (1870-1912) (Σταμούλης: Θεσσαλονίκη).

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2004) Το Κρούσοβο πέρα από την ιστορία και τη μνήμη: όψεις από την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνία του Κρουσόβου, ως την εξέγερση του ίλιντεν, μέσα από το αρχείο του Γ. Νιτσιώτα. (Σταμούλης: Θεσσαλονίκη).

2003

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2003) Ο Ελληνισμός του Μοναστηρίου Πελαγονίας. Κοινοτικός βίος και εκπαίδευση, μέσα από τους φακέλους της Ιεράς Μητροπόλεως Πελαγονίας του Αρχείου της γενικής Διοίκησης Μακεδονίας. (Ηρόδοτος: Θεσσαλονίκη)

2001

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2001) Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914). Από τα αρχεία των Μητροπόλεων Σερβίων-Κοζάνης, Σισανίου, Καστορίας, Μογλενών, Πελαγονίας, Πρεσπών και Αχριδών.  (Ηρόδοτος: Θεσσαλονίκη)

2.ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΜΟΥΣ 24 (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ)

Iliadou-Tachou S., Eirini Kouremenou. (2019). The Greek education in “the Age of Empire” (19th century – 1920): a comparative approach of the Greek education in the spaces of the Ottoman and of the Tsarist Empire”.  ISCHE:  Porto, Portugal.

 

Iliadou-Tachou S., (2019). Communist and Anti-communist Education in Greece (1941-1960). History of Education: Taylor and Francis. (under publication)

 

Iliadou-Tachou S., Andreou A. (2019).  Education, Urbanization and national Identies’ construction: The development of the semi-urban centers of western Greek Macedonia. (1912-1936). A volume dedicated to Professor K. Chatzopoulos.pp. 115-139

2017

 

Iliadou-Tachou, S., Pougaridou P., (2017). Religion, Education and the configuration of national identity in the Ottoman millet’s context: a case study of the Black Sea orthodox communities (1453-1923). Journal Menon http://www.edu.uowm.gr/site/journal (ISSN: 17928494). (accepted for publication). { συνημμένη βεβαίωση 7/4/2017}.

 

Iliadou-Tachou, S., Varvounis E, Orfanou A. (2017).  Elite powers and their impact on the education of the principality of Samos (1834-1912). Journal Menon http://www.edu.uowm.gr/site/journal (ISSN: 17928494). (accepted for publication). { συνημμένη βεβαίωση αρ. πρ. 322/28.2.2017}.

 

2016

 

Iliadou-Tachou, S. (2016). Educational-Welfare Policies «in the Name of the Nation»: A Comparative Study in the Greek-Orthodox Communities of Macedonia and Black Sea Region (1860-1923). Espacio, Tiempo y Educación, 3(2), pp. 379-401. doi: http://dx.doi.org/10.14516/ete.2016.003.002.016.

 

Gialamas, V., Iliadou-Tachou, S., & Orfanou, A. (2016). Negotiating Boundaries between Gender and Social Identities in the Principality of Samos: The Case of Divorces (1902-1911). European Journal of Social Sciences. Education and Research (EJSER). 8(1), pp. 90-103.

 

 

2015

 

Iliadou-Tachou, S., Alexia Orfanou (2015). “From Tsarist Russia to the Soviet Union: the Effects of Civil War on the Greco-phone Education”. In  Pr. Zanda Rubene (ed). Democratisation of Education. Forums. Latvia: University of Latvia Press, pp. 131-141. {Selected papers from 36th International Standing Conference for the History of Education, (ISCHE) «Education, War and Peace»}.

 

Anastasiou D., Iliadou-Tachou S., Charisi A. (2015). The Influence of the School Hygiene and Paedology Movement on the Early Development of Special Education in Greece, 1900-1940: The Leading Role of Emmanuel Lambadarios.  History of Education: Taylor and Francis, 44 (4), pp. 437-459, July 2015. DOI: 10.1080/0046760X.2015.101957.

 

Andreou, A., Iliadou – Tachou, S., Betsas I., (2015).  Inclusive education as a concept of social inclusion or as a method of assimilation?  The case of “Frederica’s children” in A. Sipitanou (ed). Proceedings of the 12th International Conference on Inclusive education in the Balkan countries.  Policy and practice. Balkan Society for Pedagogy and Education. Thessaloniki: Kyriakidis,  pp.709-719.

 

2015

 

Iliadou-Tachou, S., Orfanou, A. (2015). Negotiating boundaries: Gender and social identities in the Ottoman Christian Communities: The case of divorces (1647-1923). In C. Zamfir et al. (Ed.), New perspectives on contemporary social studies.  Rome: European Center for Science, Education and Research  (EUSER), pp. 70-76.

 

2014

Iliadou – Tachou, S., Orfanou A. (2014). Negotiating boundaries: Gender and social identities in the Ottoman Christian communities; the case of divorces (1647-1923). Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(22), pp. 515-521.

 

Andreou A., Iliadou – Tachou, S., Mpetsas J., (2014). Education for excellence and leadership in Greece. The “National school of Anavryta” from a historical perspective. Journal Menon., issue 3, pp. 26-37.

http://www.edu.uowm.gr/site/journal (ISSN: 17928494).

 

Griva E., Chostelidou D., Ypsilanti A., Iliadou-Tachou S. (2014). Students Attending a Bilingual Primary School: A Record of a Language Biography. Procedia – Social and Behavioral Sciences: Elsevier, 5th World Conference on Educational Sciences – WCES 2013    116  ( 2014 ). pp.  1319 – 1323. (Available online at www.sciencedirect.com).

 

 

2013

Iliadou – Tachou, S., Kalerrante E., Tsiggeni P., (2013). PASOK’s education policy about the transferring of Greek students attending Foreign Universities (1982-1991): A Study Case -Florina’s Pedagogical Academy. Journal Menon, issue 2b, November 2013, pp.71-85.

 

Iliadou – Tachou, S., Mpetsas J., (2013). Children in the Maelstrom of the Greek civil war. Educational and social practices at the beginning of the cold war. In P. Kiprianos (ed). Proceedings in the 15st AIFREF international conference Family, School and Local Societies. Policies and Practices for children. University of Patras,

  1. 33-39.

 

Iliadou-Tachou S. (2013). “The Attitudes of the Social Strata and the Political Camps in the City of Florina to the French Occupation of the City in the period 1916-1919 as Revealed by Local Historical Records”. In Dagkas A. (éd.), Identités culturelles en Méditerranée. Thessalonique : Editions épicentre, pp. 195-211.

 

Griva, E., Chostelidou, D., Ypsilanti, A., Iliadou-Tachou S. (2013). Estimating  the feasibility of a multisensory bilingual project in primary education. Procedia of  the 5th World Conference on Educational Sciences, ELSEVIER.

 

 

2011

Griva E., Iliadou-Tachou S. (2011). Foreign language policy addressed to Greek primary and secondary education: Teachers’ viewpoints and students’ attitudes towards plurilingualism. European Journal of Language Policy. 3(1),  pp. 15-36 ,  January 2011.

2010

Griva Ε., Iliadou-Tachou S., Tsakiridou E., Iordanidis G. Student teachers viewpoints and attitudes towards issues of  European Language Policy.  In Selected Papers in the proceedings of the International Conference on European Year of Intercultural Dialogue: discussing with languages-cultures. of Thessaloniki : Aristotle University, School of French Language and Literature, pp.  259-271.

2008

Iliadou-Tachou S., E. Tsakiridou, G. Iordanidis, E. Zmas (2008), “Greek University Students’ attitudes about European education networking and European education policy aspects”, EAIR Forum, Copenhagen, Denmark 26.8.2008 (πρακτικά σε CD).

Griva E., Iliadou-Tachou S, Tsakiridou E., Iordanidis G. (2008).  Student teachers’ viewpoints and attitudes towards issues of European Language Policy Ιn Selected Papers in the proceedings of the International Conference on European Year of Intercultural Dialogue: discussing with languages-cultures. Thessaloniki : Aristotle University, School of French Language and Literature.

2007

Andreou A.-Iliadou-Tachou S. (2007), “The dilemma: Modernization or perseverance in the ethnical traditions”, Conference of the Balkan Society, Thessaloniki, p. 415-423

Iliadou-Tachou S., E. Tsakiridou, J. Iordanidis, E. Griva, I. Betsas (2007), “A needs Analysis Project for postgraduate students of the University of Western Macedonia”, in the EAIR Annual Conference, Innsbruck, Austria (Πρακτικά σε CD).

 

3.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ : 9 (ΕΝΝΕΑ)

2014

Iliadou – Tachou, S.,  Orfanou A (2014). “Acculturation as a process of national homogenization: a case study in western Macedonia (1912-1936).” Proceedings in the 11th International Conference for the History Educators International Research Network, (HEIRNET), University of Ljubljana and The Historical Association [HA] of Great Britain “History, Identity, Diversity & Social Cohesion” 15-17 September 2014.

 

Iliadou – Tachou S.,  Orfanou A. From the tsarist Russia to Soviet Union: the effects of the civil war in the greek-speaking education.  International Standing Conference for the History of Education, (ISCHE) 36, “Education, War and Peace”.

 

Iliadou-Tachou S., Pougaridou P. (2014). Fascist youth education and anti-fascist policies in the context of World War II: The contradiction of the Greek case (1936-1940). International Standing Conference for the History of Education, (ISCHE) 36, “Education, War and Peace”.

 

Σ. Ηλιάδου – Τάχου και Ορφανού Α. (2014). «Θεσμικές αλλαγές στην εκπαίδευση της Σάμου: από την εκπαίδευση του ρουμ μιλέτ (οθωμανικό πλαίσιο) στην ελληνική εκπαίδευση της Σαμιακής Ηγεμονίας και στην εκπαίδευση του ελληνικού κράτους», Ε΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, «Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία».

 

2013

Iliadou – Tachou, SVarvounis, M., Orfanou A. (2013). Investigating the interaction between education and power: The case of the Principality of Samos (1834-1913). International Standing Conference for the History of Education, (ISCHE) 35, “Education and Power: Historical Perspectives”.

2012

Andreou A, IliadouTachou S., Betsas J. (2012). Education projects regarding communism and anticommunism for the Greek Civil War children during the cold war period. In 34th International Standing Conference for the History of Education (ISCHE). Geneva, 27-30 June 2012.

 

 

Α. Maggou, E. Griva, S.Iliadou-Tachou.(2012).  Developing materials for teaching Greek as a foreing language to young learners. In the proceeding of the 2nd international Conference Education across borders. EduCbr: Education Across Borders Conference. Faculty of education, UOWM. October 2012.

 

2008

Iliadou-Tachou S. (2008), “Educational mechanisms, Religious-cultural identities and national consciousness in the ottoman Pontos (1860-1922)”, Atelier de travail-Research Seminar Education and Culture XIXe-XXes: Education and culture 19th and 20th century in multicultural environment. Greece, Europe, Mediterranean, Rhodes 11-12 November 2008.

2004

Iliadou-Tachou S., E. Tsakiridou, (2004) . The foundation of Didaskalio and Pedagogical Academy of Florina: Similarities and differences. In International Confernce of Education Research Association (ΕRA). Rethymno, Krete.

 

 

  1. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΟΥΣ : ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ. 83

2019

Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Α. Ανδρέου, Κ. Κασβίκης, Ι. Μπέτσας. (επιμ).  Η Δυτική Μακεδονία την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου (συλλογικός τόμος). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (υπό έκδοση)

2017.

Σ. Ηλιάδου-Τάχου & Α. Ανδρεου. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917 και οι στόχοι των φιλελευθέρων για την «πολιτισμική αφομοίωση», την «δομική ενσωμάτωση»και την «ψυχολογική ταύτιση» των αλλόγλωσσων της Δυτικής Μακεδονίας. Εις Πρακτικά Επιστημονικόυ συνεδρίου 100 χρόνια από την γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917.

Σ. Ηλιάδου-Τάχου & Β. Ιωσηφίδης. Ο Φίλιππος Δραγούμης και το ζήτημα των ξενοφώνων. Προβληματισμοί και εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη της Δυτικής Μακεδονίας.  Εις  Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης και Φύλο (19ος-20ος αιώνας). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

 

2016

Ηλιάδου-Τάχου Σ., Πουγαρίδου Π. ( 2016 ). Η συμβολή της ελληνικής διανόησης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση της Σοβιετικής Ένωσης (1920-1936) . Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής Εταιρείας. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Διάδραση, τ. 2., σσ. 794-810.

 

 

 

2015

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2015). “Συγκριτική προσέγγιση της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στην οθωμανική και στην τσαρική αυτοκρατορία : Μεθοδολογικά προβλήματα και ζητήματα εννοιολογικού προσδιορισμού”. Eις  Κ. Δαλακούρα, Σ. Χατζηστεφανίδου, Α. Χουρδάκης (επιμ). Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης. Επανεκτιμήσεις και προοπτικές: Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, σσ. 287-311.

Ορφανού, Α., & Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2015). Η συμβολή του Δημήτρη Αλβανού (1874-1916) στον εκπαιδευτικό δημοτικισμό. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Περιοδική Έκδοση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. 32(59), σσ. 21-40

2014

Ηλιάδου-Τάχου Σ., Καλερράντε Ε. (2014). Εκπαιδευτικές στιγμές την 10ετία του 50. Ο Ν. Πετρουλάκης στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Φλώρινας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ.276-294.

 

Ηλιάδου-Τάχου Σ., Καλερράντε Ε., Τσιγγένη Π. (2014). Η μετάβαση από την Ακαδημία της Φλώρινας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας. Τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και ο λόγος των πρωταγωνιστών. Εις Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 308-321.

Ηλιάδου-Τάχου Σ, Ανδρέου Α. (2014 ). Όψεις της εαμικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη Δυτική Μακεδονία. Οι θεσμοί της εκπαίδευσης των σλαβοφώνων. Εις Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ.253-275

Φωτιάδης Κ., Ηλιάδου-Τάχου Σ, Πουγαρίδου Π. (2014). Όψεις της αντιστασιακής Φλώρινας. Το παράδειγμα του Εθνικού εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας. Εις  Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 479-493.

Φωτιάδης Κ., Ηλιάδου-Τάχου Σ, Σεχίδης Κ., Αμαραντίδου Κ., Πουγαρίδου Π. (2014). Η περιοχή της Φλώρινας πριν και μετά τον εμφύλιο πόλεμο μέσα από τις αναφορές των Επιθεωρητών της εκπαίδευσης και του Οργανισμού «Near East Foundation» (1949). Εις  Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 447-469.

 

Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ, Μανάνη Δ., (2014 ). Η εικόνα της αρχαιότητας και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας όπως παρουσιάζεται μέσα από τα τεύχη του περιοδικού Αριστοτέλης . Εις Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 679-691

 

Γιαλαμάς, Β., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., & Ορφανού, Α. (2014). Η διδασκαλία της Ιστορίας στην Ηγεμονία της Σάμου από τις σχολικές εκδόσεις του Ηγεμονικού Τυπογραφείου: Ανάμεσα στον Σαμιακό ηγεμονισμό και τον Ελληνικό εθνισμό. Στα Πρακτικά του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ιστορικές συγκριτικές προσεγγίσεις», Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014. Θεματική: Σχολική Γνώση και Διδακτική Ιστορίας και Γλώσσας. Πάτρα: Εργαστήριο του Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=1119&language=el_GR

Ορφανού Α. Βαρβούνης, Μ., Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2014). Ηγεμονικός λόγος και εθνικός λόγος: η μετάβαση από τον λόγο της ηγεμονικής σαμιακής εκπαίδευσης στο αίτημα για μια εθνική εκπαίδευση. Στο Β. Δημητριάδης, & Χ. Λάνδρος (επιμ.), (2014). Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα. Πρακτικά Συνεδρίου, Σάμος, 2-4 Νοεμβρίου 2012, σσ. 531-572. Σάμος, Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Σάμου.

 

2012

 

Ηλιάδου-Τάχου Σ., Φωτιάδης Κ., Πουγαρίδου Π..(2012). Η πολιτική ταυτότητα των προσφύγων από τον Πόντο στη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου: Η περίπτωση της εφημερίδας Ακρίτες του Βορρά. Στο 1ο επιστημονικό συνέδριο του ΙΑΠΕ Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα των προσφύγων. Καλαμαριά: ΙΑΠΕ, σσ 295-310.

 

 

Ορφανού, A., Ηλιάδου-Τάχου, Σ.,  Ανδρέου, Α. (2010). Το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της Ηγεμονίας (Αύγουστος 1834-Μάρτιος 1913). Στο Μαλαφάντης, Κ., Ανδρεαδάκης, Ν., Καραγιώργος, Δ., Μανωλίτσης, Γ. & Οικονομίδης, Β. (επιμ.), Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 19-21 Νοεμβρίου 2010, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ρέθυμνο. τ. Α΄, σσ. 579-588). Ζεφύρι: Διάδραση.

 

Ηλιάδου-Τάχου Σ,. Γρίβα. Ε .(2010). Διαχρονική ανασκόπηση της διδασκαλίας της

αγγλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας : απόπειρα συγκριτικής προσέγγισης. Θέματα Ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 9, σσ. 123-145. Αθήνα : Ίων.

 

Γρίβα Ε., Ηλιάδου-Τάχου Σ.(2010). Ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της αγγλικής

γλώσσας στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση : οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι

επιδράσεις. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία. τ.3, σσ. 64-75.

 

Χαρίση Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ, Αναστασίου Δ.(2012). Οι απαρχές της εκπαίδευσης

των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα τις πρώτες δεκαετίες του 20ου

αι.: ο ρόλος της παιδολογίας και του Εμμ. Λαμπαδάριου . Θέματα Ιστορίας της

εκπαίδευσης, τ. 10, σσ. 60-75. Αθήνα : Ίων.

 

2011

Αναστασίου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Α. Χαρίση. (2011). Η Ρόζα Ιμβριώτη στο Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών και το καθεστώς Μεταξά. Στο Διεθνές Συνέδριο Η Ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη. Αθήνα: Γρηγόρης, σσ. 59-74.

 

Ηλιάδου-Tάχου, Σ.  Φωτιάδης Κ., Γρίβα Ε.,  Νταβλιανίτζε Μ.. (2011). Ιστορική θεώρηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία (μέσα 19ου-1937). Στα Πρακτικά του 6ου συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης. (http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=1119&language=el_GR)

 

 

Ηλιάδου-Τάχου Σ., Φωτιάδης Κ., Πουγαρίδου Π. (2011) Οι περί γλώσσης αντιλήψεις του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου Φιλιππίδη και ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός της εφημερίδας «Εποχή» (Τραπεζούντα 1920). Στα Πρακτικά 6ου συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης.

http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=1119&language=el_GR.

 

 

Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Ταναμπάση Α. (2011). Τα ρουμανικά σχολεία στην Ελλάδα. Μια πρώτη αποτύπωση (1939-1949). Στα Πρακτικά ΛΑ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, σσ.  253-274.

 

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2011) Παιδαγωγικές αντιλήψεις και εκπαιδευτικές-εθνικές στρατηγικές στη διαχείριση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στον Πόντο: ο ρόλος των δικτύων ισχύος των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων (1850-1922). Στο Οικονομίδης Β. (επιμ). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο, σσ. 340-453.

 

 

 

2010

 

Ηλιάδου-Τάχου Σ., Δ. Μιχαήλ (2010). Συγκρότηση ταυτοτήτων την εποχή του εθνικισμού. Η περίπτωση των Βλάχων της Πελαγονίας.  Στα Πρακτικά Λ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, σσ. 153-169.

 

 

.

2009

Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Ιορδανίδης, Γ., Κωνσταντινίδου, Ε., Μπέτσας, Γ.  (2009) Μελετώντας την εκπαιδευτική πολιτική ως λόγο : η εκπαίδευση ως θέμα στις γραπτές διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για τις βουλευτικές εκλογές του 2004 και 2007. Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Αθήνα, 2009, τ. Α, σσ. 858-866.

Ηλιάδου Τάχου Σ. (2009). Παιδαγωγικές αντιλήψεις, και εκπαιδευτικές-εθνικές στρατηγικές στη διαχείριση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στον Πόντο: ο ρόλος των δικτύων ισχύος των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων (1850-1922). Στο Οικονομίδης Β. (επιμ). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο,  σ.σ. 340-453

 

Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ.. (2009). Εκλογικές συμπεριφορές στη Δυτική Μακεδονία (1915-1936). Στα Πρακτικά του ΚΘ & ΚΗ Πανελλήνιου ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, σσ. 464-485.

 

Ηλιάδου-Τάχου Σ. – Ανδρέας Ανδρέου. (2009) Οι δομές της παιδείας στα «κρυφά σχολειά» (1453-1912). Από το μύθο στην επιστημονική προσέγγιση της Ελληνικής παιδείας την περίοδο της Οθωμανοκρατίας Στα Πρακτικά του ΚΘ΄ Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, σσ. 464-485  Εις

http://histsociety.web.auth.gr/

 

2008

Αδρέου Α.- Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2008). Εκλογικές συμπεριφορές στη Δυτική Μακεδονία (1915-1936). Στο τιμητικό τόμο Γ. Λεοντσίνης . Ο ευεργετισμός και τα κληροδοτήματα. Κύθηρα, Νομαρχία Κυθήρων: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, σσ. 71-87.

Ανδρέου Α. – Ηλιάδου-Τάχου Σ (2008) «Οι απαρχές του ψυχρού πολέμου στα Βαλκάνια: Ηγεμονικές πολιτικές και εθνοτικά προβλήματα στη Μακεδονία την μετακατοχική περίοδο. Το κράτος του ΕΑΜ και το κράτος της Φρειδερίκης», Επιστήμες της Αγωγής, τ. 3, σσ. 7-36

Φωτιάδης Κ., Ηλιάδου-Τάχου Σ. ( 2008). Γλωσσικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις του κύκλου του Ν. Καπετανίδη στην εφημερίδα Εποχή», Θέματα Ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 8, σσ. 51-72.

Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Γ. Μπέτσας (2008). Από το «παιδομάζωμα» στο βασιλικό «παιδοφύλαγμα»: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες επαρχίες της χώρας.  5ο συνέδριο Ιστορίας της εκπαίδευσης : Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη. Πάτρα 4-5 Οκτωβρίου 2008. Στο http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=637&itemid730=923&language=el

Σ. Ηλιάδου Τάχου (2008). Παρθεναγωγεία και Παρθεναγωγοί στον Πόντο: εκπαιδευτικός λόγος, παιδαγωγική φιλοσοφία και εκπαιδευτική πράξη. Στο Διεθνές Συνέδριο Γυναίκες στην Ιστορία των Βαλκανίων. Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών. Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Παιδαγωγικής της Ισότητας των Φύλων. Θεσσαλονίκη 19-20 Ιουνίου 2008,  σ.σ 153-172.

 

2007

Κ. Ντίνας, Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2007). Μπουντώνας εναντίον Frobel.: H ελληνική γλώσσα ως ξένη για τους «ξενόφωνους ομογενείς» στην οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία αλλά και στην ελληνική Μακεδονία. Στο Κ. Ντίνας, Α. Χατζηπαναγιωτίδου (επιμ), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη. Έρευνα, διδασκαλία. Εκμάθηση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σσ. 483-496

Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2007). Οι δομές της παιδείας στα «κρυφά σχολειά» (1453-1912) . Από το μύθο στην επιστημονική προσέγγιση της ελληνικής παιδείας την περίοδο της οθωμανοκρατίας.  Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ.269-320.

Ηλιάδου-Τάχου Σ.,  Μπέτσας Ι. (2007). Η εκπαίδευση στο μεταίχμιο 19ου και 20ου αιώνα: Η περίπτωση της Φλώρινας. Στα Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Necati Cumali (1921-2001) : ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα. Φλώρινα: Βιβλιολογείον, σσ. 95-107.

Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2007). Η Φλώρινα της οθωμανικής περιόδου σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του 1914-1915. Στα Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Necati Cumali (1921-2001) : ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα. Φλώρινα: Βιβλιολογείον, σσ.  65-89.

Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Σ. Κασίδου, (2007).  «Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως Φλωρίνης 1907 – 1926», στο Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Necati Cumali (1921-2001) : ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα , Φλώρινα: Βιβλιολογείον,  σ. 53-65.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2007). Μάθε παιδί μου γράμματα. Η επιβολή της υποχρεωτικής φοίτησης στην αγροτική ενδοχώρα της Φλώρινας. Θέματα Ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 6-7, σσ. 79-102.

Ανδρέου Α., Ζάγκος Χ., Ηλιάδου –Τάχου Σ., Κασίδου Σ., (2007). Τοπικές ηρωίδες πρότυπα “για όλα τα κορίτσια”. Έμφυλες αναπαραστάσεις των μαθητών μέσα από κείμενά τους για την Τοπική Ιστορία. Στο: Συνέδριο της Σχολής Επιστημών Αγωγής Ιωαννίνων με θέμα: Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας 17 – 20 Μαΐου 2007, Ιωάννινα. (σε ηλεκτρονική μορφή, CD)

Ανδρέου Α., Ηλιάδου Τάχου, Σ.,  Κ. Κασβίκης, (2007). Η Ιστορία και η Διδακτική της Ιστορίας στο Π. Τ. Δ. Ε. Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο Συνέδριο Η Διδασκαλία της Ιστορίας στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγική Σχολή. (χωρίς πρακτικά)

Ηλιάδου Τάχου, Σ., (2007).  Η ίδρυση του ΦΣΦ Αριστοτέλη στη Φλώρινα την περίοδο της Κατοχής. Μακεδονικά, 36,  σσ. 207-224. Θεσσαλονίκη: Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών. Εις http://www.makedonikajournal.org/index.php/makedonika/article/view/31/34

 

 

 

2006

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006). Η εκπαιδευτική κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία την περίοδο 1912-1941, μέσα από τις Εκθέσεις των Επιθεωρητών της Δυτικής Μακεδονίας (πρώτη αποτύπωση). Στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: Βιβλιολογείον, σσ. 287-329

Κ. Ντίνας, Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006).  Η ελληνική γλώσσα ως ξένη για τους «ξενόφωνους ομογενείς». Ένα ενδιαφέρον κείμενο για τη γλωσσική πολιτική στην Ελλάδα του 1913». Στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: Βιβλιολογείον, σσ. 347-361.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006). Τα Διδασκαλεία Φλώρινας και Καστοριάς και η εθνική εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους (1923-1933). Κίνητρον, 7, Αλεξανδρούπολη, σσ. 29-45.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006). Το σύνδρομο του Κρόνου στη θεώρηση Γενικής και Τοπικής Ιστορίας. Θεωρητικά ζητήματα και μελέτη περίπτωσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 146, σσ.91-102. 19.

Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Τσακιρίδου Ε., (2006). Η ιστορία της εκπαίδευσης στην Καλαμαριά την περίοδο 1940-1967.  Μακεδνόν, τ. 15, σσ. 243-358.

Ηλιάδου-Τάχου Σ (2006). Εξελλήνισις των ξενοφώνων: Όψεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Μακεδονία 1912-1936. Το παράδειγμα του νομού της Φλώρινας» , Κλειώ, τ. 2, σσ.113-147.

Ηλιάδου – Τάχου Σ. Γιώργος Ιορδανίδης, Ελένη Γρίβα, Γιάννης Μπέτσας (2006) , Φιλοσοφία και ανθρωπογεωγραφία του Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης Φλώρινας: (1989-1993). Στα Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Πατρών (σε μορφή cd-rom). Πάτρα.

Π. Νώτας- Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006). Ο μηχανισμός εισαγωγής σπουδαστών στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας (1941-1965). Στα Πρακτικά Β Πανελληνίου Συνεδρίου. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, Εταιρεία Επιστημών της αγωγής Δράμας. Δράμα, σσ. 100-114.

Γ. Μπουνόβας, Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2006). Οι Αστικές Σχολές των ελληνικών κοινοτήτων της περιοχής Σερβίων-Κοζάνης. Τα προγράμματα μαθημάτων (τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα). Στα Πρακτικά Β Πανελληνίου Συνεδρίου. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, Εταιρεία Επιστημών της αγωγής Δράμας, Δράμα, σσ. 143-154

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006). «Όψεις του Μακεδονικού Ζητήματος. Εκπαιδεύοντας δασκάλους για τα ξενόφωνα σχολεία της Ελληνικής Μακεδονίας (1912-1936)». Στο Χρ. Τζήκας (επιμ) Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας, σσ. 229-251, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2006).  Ιδεολογία και Εκπαίδευση: Ο ρόλος της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας στη Δυτική Μακεδονία. Πρόσφυγες, ξενόφωνοι και εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους στη Μακεδονία (1922-1936). Στο Πρακτικά του ΚΣΤ’ Πανελλήνιου ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη, σσ. 333-358.

2005

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005). Η αστική αποκατάσταση των Μοναστηριωτών προσφύγων και η δημιουργία των προϋποθέσεων για μόνιμη εγκατάστασή τους στη Φλώρινα. Στο Χριστιανική Μακεδονία. Πελαγονία-Μια άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη-Αχρίδα, 83-94. Θεσσαλονίκη: University Pres, σσ. 83-94

Ηλιάδου-Τάχου Σ (2005). Συγκριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών μηχανισμών της ελληνικής, ρουμανικής και σερβικής προπαγάνδας στην Αχρίδα στη διάρκεια του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Στο Χριστιανική Μακεδονία. Πελαγονία-Μια άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη-Αχρίδα. Θεσσαλονίκη: University Press, σσ. 551-565.

Φωτιάδης ,  Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005): Από τη φαναριώτικη προστασία στον κοινοτισμό του ορθόδοξου μιλλέτ: Η περίπτωση των σχολών Τραπεζούντας. Στο Τιμητικό Αφιέρωμα στον Κ. Δεληκωνσταντή,  Θεσσαλονίκη: Κεσόπουλος, σσ. 75-95.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005). Η συμβολή του κληροδοτήματος του Αρχιμανδρίτου Μοδέστου στην παιδεία και στην κοινωνία του Πισοδερίου την ύστερη τουρκοκρατία.  Στο Ε. Χατζηεφραιμίδη (επιμ), Η Συμβολή του Πισοδερίου στον Μακεδονικό Αγώνα. Φλώρινα. σσ. 29-57.

Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005). Από το Σύλλογο προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων (1869) στη Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρεία (1925): Η παρέμβαση των ιδιωτικών σωματείων στην εκπαίδευση του μακεδονικού χώρου. Στο: Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ. (επ). Πρακτικά Επιστημονικού συμποσίου: Η Ελληνική Παιδεία από τον 18ο ως τον 20ο αιώνα. Ερευνητικές συνιστώσες. Φλώρινα 2005, σσ. 301-329.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005). Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός στον Πόντο μέσα από το περιοδικό Πόντος του αμερικανικού κολεγίου της Μερζεφούντας του Πόντου.  Θέματα ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 5, σσ. 23-47.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005). Ο απαγχονισμός των Ελλήνων πατριωτών στην Κλαδοράχη (9.8.43) ως αφορμή για ένα μάθημα τοπικής ιστορίας. Μακεδνόν, τ.  14, σσ 32-44.

2004

Ηλιάδου-Τάχου Σ (2004). Η δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης Φλώρινας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Στα  Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002-Ιστορία και πολιτισμός. Φλώρινα, σ.σ.175-203.

Δ. Μπέσσας & Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2004). Τα τεχνικά-καλλιτεχνικά μαθήματα στα ωρολόγια προγράμματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου της περιόδου 1856-1914. Σύγχρονη εκπαίδευση. τ134, σσ. 105-115.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2004). Γλωσσικά, εθνικά και παιδαγωγικά ζητήματα στην εκπαίδευση της Μακεδονίας (1912-1936).» http://www.elemendu.upatras.gr/eriande/index.htm,Ηλεκτρονική δημοσίευση Πρακτικών, 3o Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης (Οκτώβριος 2004, Πάτρα)

Ηλιάδου-Τάχου Σ. & Ελ. Τσακιρίδου (2004): Η λειτουργία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας στην κατεχόμενη Φλώρινα της περιόδου 1941-1943. Στο 4ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, σσ. 697-706, Αλεξανδρούπολη.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. & Λ. Ηλιάδης (2004). Στατιστικά στοιχεία από το Διδασκαλείο Φλώρινας (1926-1935)» Πρακτικά ΚΔ Συνεδρίου Ελληνικής Ιστορικής Εταιρίας, σσ. 525-579.

Ηλιάδου-Τάχου Σ., Ζιώγου-Καραστεργίου Σ. (2004). Η εκπαίδευση των δασκάλων και των διδασκαλισσών στην Καστοριά. Πρακτικά ΚΕ Συνεδρίου Ελληνικής Ιστορικής Εταιρίας, σσ. 495-536.

2003

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2003). Η δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης της Φλώρινας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Μακεδονικά. ΛΔ, Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, σσ. 92-113.

Δ. Μπέσσας, Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2003). Η παρουσία των τεχνικών (καλλιτεχνικών) μαθημάτων στα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του ελληνικού κράτους και οι συναφείς με αυτά προβληματισμοί από τον Καποδίστρια ως το σχολείο εργασίας (1830-1931). Μακεδνόν, τ.11, σ. 7-17.

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2003). Κατάταξη των χωριών της Φλώρινας ως προς το καθεστώς κατοχής της γης, από την ύστερη τουρκοκρατία , μέχρι την εγκατάσταση των προσφύγων. Μακεδνόν, τ. 11, σσ. 357-365.

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2003) . Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στις Νέες Χώρες την περίοδο 1918-1927: Το παράδειγμα του νομού της Φλώρινας. Θέματα ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 2, σσ. 25-55.

2002

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2002). Παιδαγωγικοί προβληματισμοί και μεταρρυθμιστικοί πειραματισμοί στο Γυμνάσιο Μοναστηρίου Πελαγονίας (1876-1912): η εκσυγχρονιστική ορμή και το αίτημα της εθνικής επιβίωσης. http://www.elemendu.upatras.gr/eriande/index.htm Ηλεκτρονικά Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Πανεπιστημίου Πατρών Η παιδεία στην Αυγή του 21ου αιώνα-ιστορικοσυγκριτικές προσεγγίσεις (6.10.2002) .

 

2001

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2001). Η πολιτική κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων Μοναστηρίου και Φλώρινας μέσα από την οπτική της εφημερίδας Φλώρινα του Ι. Θεοδοσίου του έτους 1916. Μακεδονικά, τ. ΛΒ, σσ. 205-217.  Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ.

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2001). Τα ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών της ύστερης τουρκοκρατίας. Μακεδνόν, τ. 8, σσ. 265-281.

2000

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2000). Η Ελληνική Κοινότητα Κορυτσάς μέσα από το Γενικό Μητρώο γεννήσεων και βαπτίσεων πόλεως Κορυτσάς των ετών 1902-1917 και τον Οδηγό της Ελλάδος απάσης του έτους 1910.  Στα Πρακτικά Κ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου, σσ. 203-233.

1999

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1999). Πρόταση για τη διδακτική της τοπικής ιστορίας ως μέρους των βιβλίων «Εμείς και ο κόσμος του Δημοτικού».  Μακεδνόν, τ.6, σσ. 157-163.

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1999-2000). Το Μακεδονικό Ζήτημα κάτω από το πρίσμα των ρουμανικών αξιώσεων την περίοδο 1870-1905,  με βάση τις προξενικές αναφορές που αφορούν την προξενική περιφέρεια Μοναστηρίου.  Βαλκανικά Σύμμεικτα. τ. 11, σσ. 237-246, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ.

1998

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1998). Το θεσμικό καθεστώς του κοινοτικού σχολείου στην Τουρκοκρατία.  Μακεδνόν, τ. 4, σσ. 225-233.

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1998). Συγκριτική προσέγγιση των προγραμμάτων του Τραμπατζείου Γυμνασίου Σιάτιστας της περιόδου 1889-1907.  Βαλκανικά Σύμμεικτα τ. 10, σσ. 98-117. Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ.

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1998). Η κοινοτική εκπαίδευση στην εκκλησιαστική επαρχία Καστορίας.  Μακεδονικά, τ. 31, σσ.  299-322. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ.

1997

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1997). «Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα». Στο Ν.Π. Τερζής- Σ. Ζιώγου (επιμ) Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία. σσ.259-299: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1997). Το κοινοτικό σχολείο στη Δ. Μακεδονία στα τέλη του19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Βαλκανικά Σύμμεικτα, τ. 9, σσ. 65-71, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ.

 

1996

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1996).Το ελληνικό κράτος και ο σχολικός θεσμός στον υπόδουλο ελληνισμό. Απόπειρα δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου μέσα από τη νομιμοποίηση του θεσμού της Σχολικής Επιθεώρησης στη Μακεδονία το 1907. Μακεδονικά, τ. Λ,  σσ. 291-312,  Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΩΣ ΛΕΚΤΟΡΟΣ (ΩΣ ΤΟ 2002)[1]

: 8 (ΟΚΤΩ)

 Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1989). Περιγραφή των συνεδριάσεων της Εφορείας της ορθοδόξου κοινότητος Φλωρίνης ( 1905-1912). Από το ανέκδοτο αρχείο της Ι. Μητροπόλεως Μογλενών και Φλωρίνης», Αριστοτέλης, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1989, τ. 197-198.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1992) «Τα πρακτικά των εκλογικών συνελεύσεων της 22-2-1910 και της 14-3-1910 της ελληνορθοδόξου κοινότητας Φλωρίνης» Αριστοτέλης, 211/(Φλώρινα)

.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1993) «Το ανέκδοτο πρόγραμμα του Σχολαρχείου Μοναστηρίου» Αριστοτέλης, 219-220/ 20-25 (Φλώρινα  ).

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1995)  «Η Φλώρινα μέσα από το Αρχείο του Δήμου της περιόδου 1912-1936», Αριστοτέλης, 233-234, (Φλώρινα)

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1995) « Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα το δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα». Πρώτη γνωριμία με τον παραδοσιακό πολιτισμό της περιοχής Φλώρινας. 4ος κύκλος ομιλιών. Έκδοση Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης/89-148 (Θεσσαλονίκη)-

Ηλιάδου-Τάχου Σ. – (1995) «Ο τύπος της Φλώρινας μέσα από το Αρχείο του Γ. Ι. Θεοδοσίου», Αριστοτέλης, 251, 45

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1996) Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στις εκκλησιαστικές περιοχές της Κοζάνης, Σισανίου, Καστοριάς, και Μογλενών κατά το δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή)

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1996) «Προσωνύμια και επαγγέλματα των κατοίκων της Φλώρινας μέσα από το αρχειακό υλικό των αρχών του 20ου αιώνα» Αριστοτέλης, 235-236/21-33

 

 

 

 

 

  1. Συμμετοχή σε Ερευνητικά ΠρογράμματΑ

2004-2005: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης του ΠΤΔΕ Φλώρινας

1.3.2005-31.12.2005: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Προωθώντας την ισότητα των δύο φύλων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού», κωδ. 80148, υποεργ.1  του ΕΠΕΑΕΚ. {Επιστημονική Υπεύθυνη κ .Β. Δεληγιάννη-Κουγιουμτζή, Αν. Καθηγήτρια Τομέα Ψυχολογίας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ}

2011-2012: Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Γραμματείας Ισότητας για τη βία κατά των γυναικών (ΕΠΕΑΕΚ)

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μέλος στις παρακάτω Επιστημονικές Εταιρείες

Ελληνική Εταιρία Ιστορικών της Εκπαίδευσης

Πανελλήνια Ιστορική Εταιρία

Ελληνική Παιδαγωγική Εταιρία

Κέντρο Ποντιακών Μελετών

ΕΑΙR (European Higher Education Society)

Εταιρεία Διδακτικής της Ιστορίας (Πανεπιστημίου Αθηνών)

 

  1. ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ- ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 

-Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Μακεδνόν (ΓΣ. 196/31.5.2007)

-Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής Επετηρίδα Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας ΜΕΝΟΝ

Κριτής περιοδικών: α. Μακεδνόν β. Σύγχρονη Εκπαίδευση γ. Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης δ. Μένον

 

 

  1. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ)
Βιβλίο/άρθρο α/α παραπέμπων τίτλος σελίδα
Ηλιάδου-Τάχου Σ.(1989), Περιγραφή των συνεδριάσεων της Εφορείας της ορθοδόξου κοινότητος Φλωρίνης (1905-1912). Αριστοτέλης, Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 1989, τ.197-198 1 Γ. Μπέτσας

(2007)

Η κοινοτική διάσταση στην εκπαίδευση. Ιστορικές προβολές- σύγχρονες αναφορές, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 2007. 101
(1992) «Τα πρακτικά των εκλογικών συνελεύσεων της 22-2- 1910 και της 14-3-1910 της ελληνορθοδόξου κοινότητας Φλωρίνης» Αριστοτέλης, 211/(Φλώρινα) 1 Σ.Βούρη (2004) Σ.Βούρη (2004). Η Φλώρινα στο μεταίχμιο του 19ου- 20ου αιώνα. Εθνικές συγκρούσεις και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002. Ιστορία – Πολιτισμός. (Φλώρινα) σ.151, υπ. 67
(1993) «Το ανέκδοτο πρόγραμμα του Σχολαρχείου Μοναστηρίου» Αριστοτέλης, 219-220/ 20-25 (Φλώρινα ) 3 Α. Κολτσίδας

Λ. Χασιώτης (2001)

«Η ελληνική κοινότητα του Μοναστηρίου μετά τους Βαλκανικούς.» Η Καθημερινή. Επτά Ημέρες. 26.12.2001 σ.397, υπ. 588 σ.1141

σ.30

(1995) «Η Φλώρινα μέσα από το Αρχείο του Δήμου της περιόδου 1912-1936», Αριστοτέλης, 233- 234. 6 Λ. Χασιώτης

Σ. Βούρη (2005).

Κ. Σεχίδης (2004).

Χ. Βοσκοπούλου (2004).

Ι Μάνος

Λ. Χασιώτης (2004). «Προσφυγικές ομάδες και εξωτερική πολιτική: Η περίπτωση των Βορειομακεδόνων». Στο Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και ενσωμάτωση, Β. Γούναρης-Ι. Μιχαηλίδης (επιμ) (Αθήνα: Πατάκης 2. Σ. Βούρη (2004) . Η Φλώρινα στο μεταίχμιο του 19ου- 20ου αιώνα. Εθνικές συγκρούσεις και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002. Ιστορία – Πολιτισμός. (Φλώρινα) 3. Κ. Σεχίδης (2004). «Η εβραϊκή κοινότητα της Φλώρινας». Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002. Ιστορία – Πολιτισμός. (Φλώρινα). 4. Χ. Βοσκοπούλου (2004). «Πλατεία Ερμού. Ιστορική εξέλιξη και αλλαγές στον αστικό χώρο (1912-1960)». Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912- 2002. Ιστορία – Πολιτισμός. (Φλώρινα) 5. Laurie Kain Hart, Provincial Anthropology, Circumlocution and the Copious Use of Everything, Project Muse, Scholarly journals online 4. Ι. Μάνος, ΕΛΛΑΔΑ – ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ερευνητικό Πρόγραµµα στα πλαίσια του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ Εις http://afroditi.uom.gr/mahabbet/P rojects/Documents/Pythagoras_II 1.-σ. 215, υπ. 4 σ.218, υπ. 11. 2. σ 139, υπ. 27. 3. σ. 287 4. σ 392 5. p.344
(1995) «Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα το δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα». Πρώτη γνωριμία με τον παραδοσιακό πολιτισμό της περιοχής Φλώρινας. 4ος κύκλος ομιλιών. Έκδοση Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης/89- 148 (Θεσσαλονίκη) 1 Σ. Βούρη   σ. 61, υπ. 79
(1995) «Ο τύπος της Φλώρινας μέσα από το Αρχείο του Γ. Ι. Θεοδοσίου», Αριστοτέλης, 251, 45 3 Χρ. Ζάγκος Ο επαρχιακός τύπος και η τοπική κοινωνία στη Φλώρινα στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: Βιβλιολογείον. σ.105- 137., σ. 113, υπ. 37 & σ. 116, υπ. 52
(1996) Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στις εκκλησιαστικές περιοχές της Κοζάνης, Σισανίου, Καστοριάς, και Μογλενών κατά το δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή 8 1. Α. Κολτσίδας (2003).

2. Ν. Α. Βασιλειάδης. (2004).

3. Γ. Μπέτσας. (2005).

4. Ι. Αθανασιάδου -Ν. Δασκαλάκη (2004).

5. Α. Δάρδας (1995)

6. Δ. Λιθοξόου

1. Α. Κολτσίδας (2003). Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας και των περιχώρων. Ο Ελληνισμός. Η εθνική και κοινωνική διάσταση. (Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης). 2. Ν. Α. Βασιλειάδης. (2004). Η ελληνική παρουσία στη Νότια σερβία. Από τους Βαλκανικούς πολέμους ως το Μεσοπόλεμο. (Θεσσαλονίκη: Ατραπός). 3. Γ. Μπέτσας. (2005). Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας: από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έως την επανάσταση των Νεοτούρκων. (Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης) 4. Ι. Αθανασιάδου-Ν. Δασκαλάκη (2004). «Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Φλώρινα ως την απελευθέρωση». Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002. Ιστορία – Πολιτισμός. (Φλώρινα). 5. Α. Δάρδας (1995): «Η εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας ως αυτοάμυνα του Ελληνισμού», Θεσσαλονίκη. 6. Δ. Λιθοξόου – Μια άλλη προσέγγιση του μακεδονικού ζητήματος. 1. σ. 376, υπ..545 και 811, υπ. 1142 2. σ. 58, υπ. 61 & σ.326. 3. σ.388 4. σ. 545, υπ. 5 & 6 5. σ. 35 6. http://w ww.litho ksou.net /print/le viathan.h tml,
1996) « Το ελληνικό κράτος και ο σχολικός θεσμός στον υπόδουλο ελληνισμό. Απόπειρα δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου μέσα από τη νομιμοποίηση του θεσμού της Σχολικής Επιθεώρησης στη Μακεδονία το 1907» , Μακεδονικά Λ/291-12 (ΕΜΣ: Θεσσαλονίκη) 1 Γ. Μπέτσας. (2005). Γ. Μπέτσας. (2005). Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας: από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έως την επανάσταση των Νεοτούρκων. (Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης) σ.187, υπ. 291 & σ. 287, υπ. 252
(1996) «Προσωνύμια και επαγγέλματα των κατοίκων της Φλώρινας μέσα από το αρχειακό υλικό των αρχών του 20ου αιώνα» Αριστοτέλης, 235-236/21-33 (Φλώρινα)     Γ. Κασκαμανίδης (2004). Σ. Βούρη (2004). 3. http://users. otenet.gr/~f oniflo/afiero ma_06.htm

 

σ. 83, υπ. 11. &

σ. 84, υπ. 13-14 2. σ. 152, υπ. 72

(1997) «Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα». Στο Ν.Π. Τερζής & Σ. Ζιώγου (επιμ) Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία/ 259-299 (Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης) 2 Γ. Μπέτσας. (2005).

Σ. Βούρη (2004).

  σ. 179, υπ. 268

σ. 172, υπ. 130

(1997) «Το κοινοτικό σχολείο στη Δυτική Μακεδονία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, Βαλκανικά Σύμμεικτα, τ.9 3 Γ. Μπέτσας (2007). 2. http://www. tovima.gr/de fault.asp?pid =2&ct=81& artid=93270 &dt=16/11/ 1997 3. http://serials .abcclio.com/acti ve/ABCClio-Serials 3. 16.11.1977, Εκδοτικό Ημερολόγιο, Το βήμα http://www. tovima.gr/rel atedarticles/a rticle/?aid=9 Γ. Μπέτσας (2007). Η κοινοτική διάσταση στην εκπαίδευση. Ιστορικές προβολές-σύγχρονες αναφορές, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. σ.77
(1998). Η κοινοτική Εκπαίδευση στην εκκλησιαστική επαρχία Καστοριάς”, Μακεδονικά, 31 (Thessaloniki, 1998), 299-322 1   Mapping migration in Kastoria, Macedonia in http://www.mmkm.kcl.ac.uk/content /lists/sources.htm  
(2001) «Η πολιτική κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων Μοναστηρίου και Φλώρινας μέσα από την οπτική της εφημερίδας Φλώρινα του Ι. Γ. Θεοδοσίου του έτους 1916» Μακεδονικά, ΛΒ, Ε ΕΜΣ, (Θεσσαλονίκη 2 Α. Κολτσίδας http://s erials.abc- clio.com /active/ ABCClioSerials   σ.1141
(2001) Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840- 1914). Από τα αρχεία των Μητροπόλεων Σερβίων-Κοζάνης, Σισανίου, Καστορίας, Μογλενών, Πελαγονίας, Πρεσπών και Αχριδών (Ηρόδοτος: Θεσσαλονίκη) 13 1. Ν. Α. Βασιλειάδης 2. Π. Νίγδελης (2004). 3. Σ. Βούρη (2005). 4. Γ. Μπέτσας. (2005). 5. Σ. Βούρη (2004). 6. Σ. Τριαντάρη, (2006) 7. Γ. Μπέτσας. (2007) 8.Χ.Χ. Βοσκοπούλου (2006) 9. Κ. Ντίνας Σ. Ηλιάδου- Τάχου 10. www.ypepth. gr/docs/ya_ katalogos_gia fek_060626.x ls ¨κατάλογος τίτλων εγκεκριμένου υλικού για τις συλλογές των σχολικών βιβλιοθηκών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο πλαίσιο του γ΄ ΚΠΣ 10. Π. Τσολάκης (2009) 11. Institut Catalogue de Paris. Bibliotheque Jean de Verno IFEB, 7, Listes des acquisitionsJanvier, Febrier 2010 in http://ipac.ic p.fr/uPortal 12. Sacramento State University Library (LA 789 .M33 E43 2001 in http://library .csus.edu/ser vices/bcd/re cent/sepoct 09 95p 13 Aυγούστου 2010, GMT 13. http://www. paranormap. net/article/4 638 Τα… κρυφά σχολιά της Καστοριάς 2. Π. Νίγδελης (2004). Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως. Αλληλογραφία (1880-1912). (Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/19). 6. Σ. Τριαντάρη, (2006), Λόγιοι της Δυτικής Μακεδονίας στην περίοδο της τουρκοκρατίας, στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: Βιβλιολογείον 8. Χ.Χ. Βοσκοπούλου (2006), Δημοτικά σχολεία(διδακτήρια οικισμών του Νομού Φλώρινας (1900- 1930) στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: Βιβλιολογείον 9. Κ. Ντίνας Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006), στο Η ελληνική γλώσσα ως ξένη για τους ξενόφωνους ομογενείς. Ένα ενδιαφέρον κείμενο για τη γλωσσική πολιτική στην Ελλάδα του 1913, στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: Βιβλιολογείο 10. Π. Τσολάκης (2009), Η αρχιτεκτονική της παλιάς Καστοριάς, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 1. σ. 91. υπ. 122 & σ.326 2. σ.39, υπ. 14.& σ. 43, υπ. 22 3. σ. 110, υπ. 48 4. σ. 149, υπ. 169 5. σ. 151, υπ. 68 & 70 6. σ.203- 208, σ.203, υπ.1 7. σ.124 8. σ. 277- 286, σ. 279, υπ. 5-6. 9. σ. 347- 357 10. σ. 32
(2001) Από το εργαστήριο της τοπικής ιστορίας στη διδακτική της τοπικής ιστορίας. Θεωρητική σπουδή για αντικείμενα που αφορούν στο επίεπεδο του περιεχομένου, των διδακτικών στόχων και της μεθοδολογίας του μαθήματος της τοπικής ιστορίας και ειδικότερα της ιστορίας της 1 Δ. Κυρίτσης. Διδακτική πρόταση για την κοινωνιολογική προσέγγιση του αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη, μέσα από το εκπαιδευτικό αρχείο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Τα εκπαιδευτικά, τ.99-100 Εις http://www.taekpaideutika.gr/ek p_99-100/11.pdf 81 περιοχής της Φλώρινας. Τα εκπαιδευτικά, 61-62/120-133. 1   Δ. Κυρίτσης. Διδακτική πρόταση για την κοινωνιολογική προσέγγιση του αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη, μέσα από το εκπαιδευτικό αρχείο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Τα εκπαιδευτικά, τ.99-100 Εις http://www.taekpaideutika.gr/ek p_99-100/11.pdf  
(2003) Ο Ελληνισμός του Μοναστηρίου Πελαγονίας. Κοινοτικός βίος και εκπαίδευση, μέσα από τους φακέλους της Ιεράς Μητροπόλεως Πελαγονίας του Αρχείου της γενικής Διοίκησης Μακεδονίας (Ηρόδοτος: Θεσσαλονίκη) 16 1. Λ. Χασιώτης (2004) 2. Ν. Α. Βασιλειάδης 3. Σ. Βούρη (2005). 4. Π. Νίγδελης (2004). 5. Στο http://www.i mma.edu.gr/ macher/lit/i ndex.html Βιβλιογραφία για τη Μακεδονία 6. Στο http://vespu cci.library.yal e.edu/cgibin/Pwebrec on.cgi?Search _Arg ,Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (Υale) DR701.M3 E56 2003 7. Στο http://sites.g oogle.com/si te/postbyzla w/bibliograp hy/publiclaw 8. Institut Catalogue de Paris. Bibliotheque Jean de Verno IFEB, 7, Listes des acquisitionsJanvier, Febrier 2010 in http://ipac.ic p.fr/uPortal 9. α ΚΟΥΚΟΎΔ ΗΣ Α. «Η αστικής χολή Βαρδαρίου», http://www. vlachs.gr/el/ variousarticles/astiki -sxolivardariou- 1897-1922- istorikestomes-kaiproelefsimathiton 1. Λ. Χασιώτης (2004). Ελληνοσερβικές σχέσεις. 1913-1918. Σημαντικές προτεραιότητες και πολιτικές αντιπαλότητες. (Θεσσαλονίκη : Βάνιας) 3. Σ. Βούρη (2005). Οικοτροφεία και υποτροφίες στη Μακεδονία (1903-1913). (Αθήνα : Gutenberg). 4 Γ.Παπακώστας (2010). Mείζων Ελληνισμός και Eλληνικά Γράμματα στις απαρχές του 20ου αιώνα. Άγνωστες Εκθέσεις προς τον ΣΩΒ για το Α Ε Εκπαιδευτικό Συνέδριο του 1904. Αθήνα: Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων. σ.1. σ. 337, υπ. 7 κ & σ. 416 2. 2. σ. 47, υπ. 3, , σ. 93. υπ. 125, σ. -126, υπ. 63, σ.166, υπ. 224, σ.167, υπ. 226 & σ.326. 3. 3. σ.41, υπ.34. 9.9. σ. 39, υπ. 28, σ. 116, Υ υπ. 173, σ. σ. 126, υπ. 184.
(2003) Η δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης της Φλώρινας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα Μακεδονικά, ΛΓ (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών: Θεσσαλονίκη) 2 1. Σ. Βούρη (2004). 2. http://seria ls.abcclio.com/ac tive/ABCClio-Serials   1. σ.140, υπ. 32 & σ. 156, υπ. 89
(2004) «Η δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης Φλώρινας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα», Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912- 2002-Ιστορία και πολιτισμός, /175- 203, (Φλώρινα) 1 Laurie Kain Hart, Provincial Anthropolog y, Circumlocuti on and the Copious Use of Everything, Project Muse, Scholarly journals online   315
(2004) Το Κρούσοβο πέρα από την ιστορία και τη μνήμη: όψεις από την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνία του Κρουσόβου, ως την εξέγερση του Iλιντεν, μέσα από το αρχείο του Γ. Νιτσιώτα (Σταμούλης: Θεσσαλονίκη) 8 1.http://ves pucci.librar y.yale.edu/c gibin/Pwebre con.cgi?Sea rch_Arg , Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (Υale) DR396.K78 E65 2004 2. Στο http://books .phigita.net/s 3. Νίκο Μέπσο (2010). Αρωμάνοι Βλάχοι (in Greek). Θεσσαλονίκη: Φιλόπτωχος Αδερφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης 4.Βιβλιοκρισία Τερέζα Πεντζοπούλου Βαλαλά, Μακεδονικά 36/30.9.2007, 278-281 http://www.makedonikajournal.or g/index.php/makedonika/issue/v iew/4 5. Βλ. Αγτζίδης (2010). Οι Έλληνες της FYROM στο Οι δόμοι τω Ελλήνων στο Hellenic League of UTAH in http:// hellenicleagueofutah. Blogspot.com/2010_01_01_archive.h tml 83 ubject, Ιστορία,_Βαλ κανική 3. Νίκο Μέπσο (2010) 4. Goga Mishiu (Άλμπουμ) 5. https://sites . google .com / site /postbyzl aw /bibliogra phy /commer cial – maritime -law 4. Βιβλιοκρισία 30.9.2007, σ. 278 -281, Τερέζα Πεντζοπούλο υ Βαλαλά, Μακεδονικά: ΕΜΣ, εις www .makedonik ajournal .org /ind ex .php /makedon ika /article/…/38 /40 6. Βλ. Αγτζίδης (2010). www. Olympia .gr 7. http://bg.wi kipedia.org. Крушево (град) 8. Institut Catalogue de Paris. Bibliotheque Jean de Verno IFEB, 7, Listes des acquisitions – Janvier, Febrier 2010 84 in http://ipac.ic p.fr/uPortal 3. Νίκο Μέπσο (2010). Αρωμάνοι Βλάχοι (in Greek). Θεσσαλονίκη: Φιλόπτωχος Αδερφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης 4.Βιβλιοκρισία Τερέζα Πεντζοπούλου Βαλαλά, Μακεδονικά 36/30.9.2007, 278-281 http://www.makedonikajournal.or g/index.php/makedonika/issue/v iew/4 5. Βλ. Αγτζίδης (2010). Οι Έλληνες της FYROM στο Οι δόμοι τω Ελλήνων στο Hellenic League of UTAH in http:// hellenicleagueofutah. Blogspot.com/2010_01_01_archive.h tml  
(2005) «Η αστική αποκατάσταση των Μοναστηριωτών προσφύγων και η δημιουργία των προϋποθέσεων για μόνιμη εγκατάστασή τους στη Φλώρινα», Χριστιανική Μακεδονία. Πελαγονία- Μια άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη- Αχρίδα, 83-94, (Θεσσαλονίκη: University Press) 3 1. Α. Κολτσίδας 2. Α. Κουκούδης. (2000). Οι Μητροπόλεις και η διασπορά των Βλάχων. τ Β. 3. http://www. vlachs.gr/ind ex.php   1. σ.1141 2. σ.492, υπ. 832
(2005), «Ο απαγχονισμός των Ελλήνων πατριωτών στην Κλαδοράχη ως αφορμή γ για ένα μάθημα τοπικής ιστορίας, Μακεδνόν 14, σ. 23-32, Φλώρινα 2005 4 1. Ελένη Γαβρά (2004) 2.Χ.Χ. Βοσκοπούλου (2004) 1.Ελένη Γαβρά (2004), «Περιοχή κατασκηνώσεων Κλαδοράχης Φλώρινας. Διερεύνηση και ανάδειξη του χαρακτήρα του τόπου» στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: Βιβλιολογείον 2. Χ.Χ. Βοσκοπούλου (2004) Δημοτικά σχολεία(διδακτήρια οικισμών του Νομού Φλώρινας (1900- 1930) στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: Βιβλιολογείον 1. σ. 65- 85, σ. 84 2. σ. 277- 286, σ. 280, υπ. 9, 281, υπ. 13
(2006) Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του μακεδονικού ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας. (Αθήνα: Gutenberg). 5 1. Γ. Μπέτσας (2007). 2. http://www. eriande.eleme du.upatras.gr /?section=88 8&language= el_GR Τεκμήρια – Μελέτες Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 3. Α. Μητσοπούλου (2011) 4. Ανδρέου, Ηλιάδου, Μπέτσας http://www. eriande.eleme du.upatras.gr 5. http://orb xpress.librar y.yale.edu, Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (Υale) LA789.M34 E65 2006 (LC)

 

1. Γ. Μπέτσας (2007). Η κοινοτική διάσταση στην εκπαίδευση. Ιστορικές προβολές-σύγχρονες αναφορές, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 2007 3. Α. Μητσοπούλου (2011). Στάση της Ελληνικής Πολιτείας και Κοινωνίας απέναντι στους Σλαβόφωνους της Ελληνικής Μακεδονίας 1949-1967. Πολιτικές και Κοινωνικές Εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στην Προσχολική και Δημοτική Εκπαίδευση του συγκεκριμένου πληθυσμού. 4. Ανδρέου, Ηλιάδου, Μπέτσας Από το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες Επαρχίες της χώρας. http://www.eriande.elemedu.upatr as.g 1. σ. 135 3. σ. 19, σημ 34.
(2006),Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Εξελλήνησις Ξενόφωνων: Όψεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Μακεδονία του 1912-1936. Το παράδειγμα του νομού της Φλώρινας, Κλειώ, 2, 113-146   http://el.wiki pedia.org/wi ki Λήμμα: Μελίτη Φλώρινας  
(2007) Η ίδρυση του ΦΣΦ Αριστοτέλη στη Φλώρινα την περίοδο της Κατοχής, Μακεδονικά, 36 (2007),. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, 207-224   2 http://www. openarchives .gr/set/3776 /page:3 http://emfili os.blogspot.g r/2011/02/b log-post.html    
(2007) Η παιδεία στον Πόντο (1683-1922). Από τον Σεβαστό Κυμινήτη και τον Σάββα Τριανταφυλλίδη ως τον Νίκο Καπετανίδη. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. (Κ. Φωτιάδης-Ηλιάδου-Τάχου Σ.).   Παρύσατις Παπαδοπούλου – Συμεωνίδου (2011) Παρύσατις Παπαδοπούλου – Συμεωνίδου (2011), Τραπεζούς. Η πόλη στο φως του πολιτισμού της: Ιστορία, κοινωνία, μνημεία αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011  
(2008). Η πολιτική του Ελληνικού κράτους και του ΚΚΕ απέναντι στους σλαβόφωνους και οι επιπτώσεις της στον αποκλεισμό των σλαβοφώνων από το ελληνικό εθνικό ιστορικό αφήγημα (1912- 1960). Εισήγηση στο Συνέδριο του Τμήματος Εκπαίδευσης της Προσχολικής Ηλικίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 28-30 Μαϊου 2008. (Ανδρέου-Ηλιάδου) 2 1. Α. Μητσοπούλου (2011).

2. Ι. Μιχαηλίδης (2009).

1. Α. Μητσοπούλου (2011). Στάση της Ελληνικής Πολιτείας και Κοινωνίας απέναντι στους Σλαβόφωνους της Ελληνικής Μακεδονίας 1949-1967. Πολιτικές και Κοινωνικές Εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στην Προσχολική και Δημοτική Εκπαίδευση του συγκεκριμένου πληθυσμού

2. Ι. Μιχαηλίδης (2009). Το Νέο Κράτος και οι Σλαβόφωνοι στο Θ. Bερέμης (επιμ). Ο Μεταξάς και η εποχή του. Αθήνα: Ευρασία

1. σ. 19, σημ 35 2. 181, υπ. 2.
(2008) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου- Τάχου, Γ. Μπέτσας. Από το «παιδομάζωμα» στο βασιλικό « παιδοφύλαγμα»: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες επαρχίες της χώρας» στο 5ο συνέδριο Ιστορίας της εκπαίδευσης Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη   2 http://emfili os.blogspot.g r/2011/02/b log-post.html Οι παιδουπόλεις της Φρειδερίκης http://el.wiki pedia.org/wiki    
(2008) «Οι απαρχές του Ψυχρού πολέμου στα Βαλκάνια: «ηγεμονικές» εκπαιδευτικές πολιτικές και «εθνοτικά» προβλήματα στη Μακεδονία την μετακατοχική περίοδο. Το κράτος του ΕΑΜ και το κράτος της Φρειδερίκης», Επιστήμες της αγωγής, τ.3, σσ. 7- 36. 3 1.Δελτίο εκπαιδευτικής αρθρογραφίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2008)

2. Α. Μητσοπούλου (2011).

1.Δελτίο εκπαιδευτικής αρθρογραφίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τμήμα ερευνών και εκπαιδευτικής τεχνολογίας, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2008, τ. 32-33, Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά, Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικός σχεδιασμός. 1. σ. 11

2. σ. 26, σ. 54

Α. Andreou, S. IliadouTachou, J. Betsas. “Inclusive education as a concept of social justice or a method of assimilation? The case of Frederica’s children” in Inclusive education in the Balkan countries. Policy and practice, Ochrid 27.7.2009. (CD)     http://archive.org/search.php?query =creator%3A%22A.%20Andreou%2 C%20S.%20Iliadou%20%C3%A2%C 2%80%C2%93%20Tachou%2C%20I .%20Betsas%22  
Ηλιάδου-Τάχου Σ., Δ. Μιχαήλ (2010). Συγκρότηση ταυτοτήτων την εποχή του εθνικισμού. Η περίπτωση των Βλάχων της Πελαγονίας στα Πρακτικά Λ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 153-169   12.2.2012 Η εξέλιξη του κουτσοβλαχο ύ Ζητήματος 1859-1944 Μιχαήλ Παλάγκας http://grafidaskapani.wordpress.com  
Anastasiou, D., Iliadou-Tachou, S., & Harisi, A. (2011). Rosa Imvrioti in the Special School of Athens and the regime of Metaxas. In Proceedings of the 2nd Greek Conference on Special Education, Special education: Starting point for development in science and practice. Athens (Vol. 5, pp. 59-74), 15-18 April 2010. Athens: Grigoris     http://www.researchgate.net/publicat ion/256195584  
(2012) . Frederica’s Children or Marsahall Plan’s Kids? Students of the Royal Educational Institutions in Post-War Greece. Lambert Academic Publishing: UK( Α.Andreou, S. IliadouTachou, I. Mpetsas).     Το νέο βιβλίο των Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου- Τάχου και Ι. Μπέτσα http://www.eleie.gr/el/component/c ontent/article/101-new-book.html  
(2013). Μέρες της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη. Τα χρώματα της βίας 1941-1945. 5   α) 3.1.2014, Οικονόμου, Κάποιες σκοτεινές σελίδες της ιστορίας, εφ. Μακεδονία http://www.makthes.gr/news/a rts/115291 β) Στράτος Δορδανάς Journal of Books, 21 Δεκεμβρίου 2013 γ) Το νέο βιβλίο της Σ. Ηλιάδου – Τάχου, Μέρες της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη -11.12.2013 http://neaflorina.blogspot.gr/20 13/12/blog-post_5163.html – tsouskaflorinas.blogspot.com/2013/12/ blog-post_9529.html δ) 24.3.2014 εις http://www.palo.gr/blogs/eidhsei s-ellada/to-neo-vivlio-tis-s-iliadoytaxoy/9627807/ ε) Απόστολου Σπυράκη Bιβλιοκριτική:«Μέρες» της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη. 24 ώρες Ειδήσεις με άποψη εις http://www.24- ores.com/2014/01/b.html#.UzB2y beKDcc  

See IliadouTachouS., & Orfanou, A. (2014). Acculturation as a…

Confirmed as This is MeUndo

Efthymia Penderi & Konstantinos Petrogiannis Mothers and kindergarten teachers’ beliefs about their relationship: The issues of Trust and Communication

See Iliadou-Tachou Sofia & Mpetsas Ioannis .CHILDREN IN THE MAELSTROM OF THE GREEK CIVIL WAR. EDUCATIONAL AND SOCIAL PRACTICES AT THE BEGINNING OF THE COLD WAR

 

Manolis VarvounisTraditional and Popular Religiosity in Greece: Customs and Rituals. Studies and Aspects on Social and Religious Folkloristics, Serbian Academy of Sciences and Arts, Poreia – Institute of Ethnography SASA, Athens – Belgrade 2018. Αθήνα: Κριτική. See Gialamas, B. – IliadouTachouS., – Orfanou, A. (2014). The teaching of History in the Principality of Samos through the textbooks of the Official Printing of the Principality of Samos

Dr. Ioannis Mpetsas; Dr. Sofia IliadouTachou;…groups as a form of political training (1948- Università di Roma – Tor Vergata Rome 1968).

…Student groups as a form of political training (1948- Università di Roma – Tor Vergata Rome 1968) Dr…

Βασιλειάδης, Γ., Βαμβακίδου, Ι., Σολάκη, Α. (2017). Ο λόγος των Κεφαλλονιτών για το οικοτροφείο της Λάσσης και τους τροφίμους του (1964-1974): προφορική και τοπική ιστοριογράφηση. See Andreou, Α., IliadouTachouS., Mpetsas, J. (2012).Frederica’s Children or Marsahall Plan’s Kids…

(thematic § SOFIAILIADOUTACHOU issues…Western Macedonia, appropriate to MENON regularly Greece appear as special issues

 

Alexandra Szalacsi Cultural and Education Paradigm Shift in the 21st Century Higher Education – ‘ICT Jungle’. See IliadouTachouSofia, 345 Lobo…

See Sofia IliadouTachou, Alexia Orfanou From Tsarist Russia to the  Soviet Union: the  Effects of Civil War on  the  Grecophone Education…

SeeSofia IliadouTachou &  University of Western  The education of the “Roum millet…

 

Kiprianos P., Pourtois J. P. (sous la dir.) (2015), Famille, école, sociétés locales Politiques et pratiques pour l’enfant, Actes du XVème Congrès de l’AIFREF 22-26 Mai 2013 – Université de Patras, editions de l’ASBL “Education et Famille, UMONS.

See Sofia IliadouTachou, Ioannis Mpetsas 15th Biannual AIFREF Network International Conference 2013 P a g e 4 | 231 En hommage affectueux et reconnaissant à Bernard Terrisse, à Enzo Catarsi, nos collègues…

Adrienn Nagy. Cultures meeting in Fiume (Rijeka), a multinational port. See  ILIADOUTACHOUSofia

Iliadou – Tachou, S., Mpetsas, I. (2013) «Children in the Maelstrom of the Greek Civil War. Educational and Social Practices at the Beginning of the Cold War», (International Conference) Family, School, and Local Societies: Policies and Practices for Children, Patra 22-26 May 2013.

See Andreou, A., IliadouTachouS., Mpetsas, I. (2012). Frederica’s Children or Marshall Plan’s Kids…

IliadouTachouS. 150, 151

Kokkinos, G, Mavroskoyfis, D.K, Andreou,P.A., Kasvikis, C., Maxouris,P., Athanasopoulou, A., IliadouTachouS., Gatsotis, P.,e.a. 2008, etc). Official textbooks reflect the…

Κostis Tsioumis – Ifigeneia Vamvakidou-” Konstantinos Vakalopoulos, The Intermediate Greek World in the Geopolitical Space of Dominant Ideologies: a Critical Approach and Historical Demystification of the New Countries Routes. Reading. IliadouTachouS. 2003. The Greeks of Monastir…

Confirmed as This is MeUndo

See  IliadouTachouSofia (University of Western Macedonia.. Fascist Education…

See ILIADOUTACHOUSofia 1995 Eidiko Afieroma sta 83 Chronia apo tin Apeleftherosi tis Florinas: Florina…

 

10. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  
24.11.2008  

§ 1) Παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Σκούπρα, Όψεις και τομές στην τοπική ιστορία της Βέροιας ( 1924 – 1974).

 

 
31.10.2010  

§ 2) παρουσίαση του βιβλίου των Α. Αθανασιάδη και Χρ. Μιχαηλίδη «Γεννηθείς εις Καύκασον Ρωσίας»

 

εις

http://kafkasios-pontokomitis.blogspot.gr/2010/11/31-2010-1-2_06.html

http://www.tubestime.com/search/%

 
8.12.2010  

§ 3) Παρουσίαση του βιβλίου της Ε. Αποστολίδου-Λουκάτου , Θράκη ιστορική ιχνηλασία στην Θρακική εστία Πτολεμαϊδας

 

 
29.11.2011  

§ 4) Διάλεξη με θέμα « Το σύνδρομο του Κρόνου στη θεώρηση της τοπικής ιστορίας” στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ιστορίας Μελέτης και Πολιτισμού Ημαθίας Α/θμιας και β/θμια ςεκπαίδευσης με τίτλο «Τοπική Ιστορία και εκπαίδευση» στο

 

http://emiph.blogspot.gr/2011/09/blog-post.html

 
2 .3.2012  

§ 5) παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Μπαξεβάνη Ο άνθρωπος του τείχους εις http://floroieikastikoi.blogspot.gr/2012/03/blog-post_4925.html

 

 
8 Φεβρουαρίου 2012  

 6) Παρουσίαση του βιβλίου του Β. Αγτζίδη, Γ. Κόκκινου και Ε. Λεμονίδου Το τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης, ΙΑΠΕ, Καλαμαριά

 Εις http://enantiastonantisimitismo.wordpress.com/2012/02/02/to-trauma-kai-oi-politikes-tis-mnimis/

 

 
2.12.2012  

 7) Συμμετοχή στην επιστημονική Ημερίδα: Η εκπαίδευση στο Βόϊο

 

Εις

 http://www.kozan.gr/?p=60673

 http://www.tubestime.com/search/%

 

 
30 .5.2013  

 8) Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής Götterdämmerung 32 Ποιήματα κι ένα Εγχειρίδιο του Λυκόφωτος του Α. Βασιλείου. Θεσσαλονίκη: Ιανός http://pharmakeutika.blogspot.gr/2013/05/blog-post_1083.html

 

 
30.1.2013  

 9) Παρουσίαση του βιβλίου της Α. Χαρίση «Η Ρόζα Ιμβριώτη στο ΠΕΣΑ» Βέροια

 

http://www.pemptousia.gr/2014

 
24.1.2014  

 10) Τιμητική εκδήλωση ΕΛΕΙΕ προς τιμήν του Καθηγητή Χ. Χαρίτου. Ομιλήτρια Σ. Ηλιθάδου-Τάχου. Η συμβολή του Χαρίτου στην τοπική ιστορία του Βόλου

 

 
23 Μαρτίου 2014  

 11) Παρουσίαση στη Νάουσα του βιβλίου της Α. Χαρίση «Η Ρόζα Ιμβριώτη στο ΠΕΣΑ» Βέροια

 

 
27 Mαρτίου 2014  

 12) Παρουσίαση του βιβλίου του Ευστ. Πελαγίδη «Τραπεζούντα» στην Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης

 

 
  ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ  
2012  

 1) Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Άντι Γκριν: Μια συγκριτική ματιά στην ιστορία και φιλοσοφία της εκπαίδευσης, Τhe Athens Review, 25ο τεύχος, Ιανουάριος 2012 , http: www.booksreview.gr,

 

 
2014 2)Σοφίας Ηλιάδου-Τάχου Cinescience, 23 Μαρτίου, 2014,

Εις http://www.oanagnostis.gr/cinescience/

 
  ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ  
2013  

 Πρόλογος στο βιβλίο:

 

Χαρίση, Α. (2013) Η Ρόζα Ιμβριώτη στο Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών 1937-1940. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

 

 

 

 
11. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

Βράβευση της Σ.Ηλιάδου-Τάχου από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος και το Κέντρο Βιβλίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης «για την προσφορά της στα ελληνικά γράμματα.

 

Εις

http://www.eled.uowm.gr/el/%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1

 

  1. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

Ορφανού Αλεξία. Το θεσμικό πλαίσιο και η ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της ηγεμονίας (Αύγουστος 1834 – Μάρτιος 1913) (Υπό έκδοση από τις εκδόσεις Επίκεντρο

 

Χαρίση Αντωνία  Η ειδική αγωγή στην παιδαγωγική φιλοσοφία και την εκπαιδευτική πράξη: η περίπτωση της Ρόζας Ιμβριώτη. (Εκδόθηκε σε βιβλίο: Χαρίση, Α. (2013). Η Ρόζα Ιμβριώτη στο Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών 1937

-1940. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

 

 

Ταναμπάση  Αναστασία. Το ρουμανικό εκπαιδευτικό δίκτυο στη νότια Βαλκανική (τέλη 19ου-μέσα 20ου αιώνα). Τα σχολεία, τα πρόσωπα και οι ιστορίες τους.

Πουγαρίδου Παρασκευή. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Σοβιετική Ένωση: από τις εθνικοποιημένες κοινότητες στα σοβιέτ των αυτόνομων ελληνικών περιοχών (1920-1936)

Σε εξέλιξη 7 ακόμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Τα δημοσιεύματα αλπώς αναφέρονται, δεν αριθμούνται ούτε συνυπολογίζονται στην τελική αποτίμηση.