Επιστολή της Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών κ. Αικατερίνης Δημητριάδου

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Δύο επιτυχίες με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς

Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα είναι πλέον ένα μεγάλο ίδρυμα, με προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Θα είναι επίσης ανανεωμένο διοικητικά, ύστερα από την καινούρια Διοίκηση που αναδείχτηκε πρόσφατα με διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες, όπως αρμόζουν σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Ιδιαίτερα για τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά με δύο επιτυχίες: (α) δύο από τους τέσσερις Αντιπρυτάνεις, ο κ. Γεώργιος Ιορδανίδης και η κ. Άννα Σπύρτου προέρχονται από τη Σχολή μας, και συγκεκριμένα από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και (β) οι εισαγόμενοι στο νέο Τμήμα Ψυχολογίας, το οποίο είχε απασχολήσει την ακαδημαϊκή επικαιρότητα με αμφιλεγόμενα σχόλια για αρκετούς μήνες στο παρελθόν, βρίσκονται σε ένα αξιοπρόσεκτα υψηλό βαθμολογικό φάσμα, μεταξύ 17.285 και 16.641 μονάδων εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο!

Τα δύο παραπάνω γεγονότα δημιουργούν πρωτόγνωρη αισιοδοξία για τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Σηματοδοτούν μια ισχυρή εκλεγμένη αντιπροσώπευση της Σχολής μας στη Σύγκλητο, αλλά και υψηλές ακαδημαϊκές προσδοκίες για τη γνώση που παράγεται στις ακαδημαϊκές αίθουσες, στα εργαστήρια και στο εν γένει εκπαιδευτικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το Τμήμα Ψυχολογίας, στο οποίο η βαθμολογία εισαγωγής του τελευταίου επιτυχόντα εμφανίζεται ως η υψηλότερη στο Ίδρυμα.

Σε ό,τι αφορά τις βάσεις εισαγωγής των πρωτοετών στα υπόλοιπα τρία Τμήματα της Σχολής μας, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας αυτές ακολούθησαν τη γενικότερη καθοδική πορεία που σημειώθηκε σε πανελλήνια κλίμακα, ενώ στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Καστοριάς δεν γίνεται σύγκριση, καθώς πρόκειται για νέο Τμήμα.

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τα μέλη του νέου Πρυτανικού Συμβουλίου για την εκλογή τους και να ευχηθώ από καρδιάς καλή δύναμη για μια χρηστή διοίκηση με υψηλούς στόχους στο έργο που αναλαμβάνουν.

Καλωσορίζω τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες σε όλα τα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ευχόμενη να δικαιωθούν σε ό,τι ονειρεύτηκαν για τις σπουδές τους.

Απευθύνω, τέλος, τις θερμές μου ευχαριστίες σε όσους υπερασπίστηκαν τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όσους υποστήριξαν τους όρους της αναδόμησής του και όσους συναδέλφους πρόσφεραν αφιλοκερδώς την ειδημοσύνη και τον προσωπικό χρόνο τους προκειμένου να θέσουν στέρεα ακαδημαϊκά θεμέλια για τη λειτουργία του Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή μας.

Κοινός τόπος όλων μας πλέον είναι η ευθύνη για την επιτυχή εξέλιξη του έργου που υποσχεθήκαμε στους φοιτητές μας, στη νέα γενιά, στην κοινωνία. Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις και πισωγυρίσματα. Έχουμε χρέος για συνέπεια λόγων και έργων, για υπέρβαση των αδυναμιών μας και για δουλειά που θα δικαιώνει όσους οραματίστηκαν αυτό ακριβώς που βιώνουμε σήμερα, περιμένοντας το ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Η Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Αικατερίνη Δημητριάδου

Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης