Ευχαριστήρια επιστολή του Προέδρου της Δ.Κ. Τριποτάμου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε» και ιδιαιτέρως την πρόεδρό της κ. Βαλίνα Ρόζα για τη δωρεά ενός αμαξιδίου  για τις ανάγκες πάσχοντα συγχωριανού μας με ειδικές ικανότητες.

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Τριποτάμου

Παππάς Χρήστος

 

Ευχαριστούμε την εταιρία «Εργον ΑΤΕΒΕ» των αδελφών Ρόμπη, τον ιερέα Ευριπίδη Παππά, τον ιερέα Τάγκα Πέτρο και τους Προέδρους των Κοινωτήτων Παπαγάννη Γαζέα Ζήση, Παλαίστρας Παπαθανασίου Γεώργι, Νεοχωρακίου Γκιορτζίνη Μαίρη, Βεύης Δημήτριο Κυριακού καθώς και όλους τους επώνυμους και ανώνυμους συμπολίτες μας, για την οικονομική βοήθεια που προσέφεραν για τη στήριξη συγχωριανού μας με ειδικές ικανότητες

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Τριποτάμου

Παππάς Χρήστος