Η πλατεία του Παπαγιάννη (Ποπόζανη) το 1916 (φωτογραφία που έβγαλαν οι Γάλλοι)

Η πλατεία του Παπαγιάννη (Ποπόζανη) το 1916 (φωτογραφία που έβγαλαν οι Γάλλοι)

Διακρίνονται δύο από τα σημαντικότερα κτίρια του χωριού που βρίσκονται στη Δυτική πλευρά της πλατείας αλλά και του χωριού.

Μπροστά το παλιό κοινοτικό κατάστημα που κτίσθηκε επί τουρκοκρατίας υπερυψωμένο κατά δύο με τρία σκαλοπάτια από το έδαφος.

Στην ανατολική του πρόσοψη στην είσοδο προεξέχει η σκεπή και δημιουργεί σκέπαστρο το οποίο σχηματίζει αψίδα στηριζόμενη σε δύο κολόνες με κιονόκρανα.

Μπροστά έχει δύο αίθουσες στις οποίες υπάρχουν μικρά παράθυρα όπου διακρίνονται τα ρομβοειδή κάγκελα (καφασωτά).

Είναι σοβατισμένο με ανάγλυφα στα παράθυρα και περιμετρικά της πρόσοψης.

Στην πίσω μεριά του κτιρίου Δυτικά υπήρχε μια μεγάλη αίθουσα με διεύθυνση Β – Ν όπου λειτούργησε το Δημοτικό Σχολείο τα χρόνια της τουρκοκρατίας αλλά και μετά την απελευθέρωση μέχρι την κατασκευή της Σχολής Ποπόζανης 1926-28.

Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιήθηκε σαν ναός κατά το διάστημα που κατασκευαζόταν ο περίλαμπρος ναός του Αγίου Νικολάου κατά τα έτη 1911-12.

Στη φωτογραφία διακρίνονται οι δύο τρούλοι, ο Δυτικός ήταν το καμπαναριό και ο Ανατολικός του Παντοκράτορα.

Σήμερα δεν υπάρχουν οι τρούλοι, ο τρούλος του παντοκράτορα αφαιρέθηκε το 1969 κατά τη γενική επισκευή του ναού.

Το κοινοτικό κατάστημα κατεδαφίστηκε το 1953 και στη θέση του κτίσθηκε καινούργιο.

Μήνου Γαβριήλ