Καθ’ ὑπερβολὴν… ἀντίφασις – Γράφει ο Δημήτριος Ρίζος

Πῆρε δημοσιότητα μία πρᾶξις βαρβαρότητος, καθ’ ὅλα κατακριτέα· Καταγγέλθηκε κάποιος, ὅταν θεάθηκε νὰ κακοποιῆ ἕνα σκυλί. Τὸ φαινόμενο δὲν εἶναι μοναδικό, καὶ δὲν περιορίζεται μόνον σὲ κακοποίησι σκύλων, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ζώων ἢ ζωντανῶν. Ἐξ ἄλλου δὲν εἶναι μακριὰ ἡ προβολὴ τῆς ἡμέρας κατὰ τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας!

Φαίνεται ὅμως ὅτι τὸ συγκεκριμένο γεγονὸς πῆρε μεγάλες διαστάσεις. Ἐπενέβη ὁ ὑπουργὸς καὶ ὑποσχέθηκε ἀλλαγὴ τοῦ νόμου, ὥστε ἡ κακοποίησις τῶν ζώων νὰ κρίνεται ὡς …κακούργημα! Καὶ λίγο μετὰ τὴν δήλωσι τοῦ ὑπουργοῦ, ἀκούσαμε τὴν βούλησι τοῦ Ἀρείου Πάγου, σὲ περίπτωσι κακοποίησις ζώων, νὰ κινῆται  ἡ διαδικασία τοῦ Αὐτοφόρου. Μέτρα μᾶλλον δρακόντεια, (Δράκων, ἀρχαῖος ὑπὲρ λίαν αὐστηρός νομοθέτης).

Αὐτὰ ἀκούσαμε καὶ προσθέτω ἐδῶ τὸν δικό μου προβληματισμό.

Βγῆκα τὶς προάλλες ἀπὸ τὴν πόρτα του σπιτιοῦ μου, καὶ μοῦ ὅρμησαν πέντε σκυλιά. Πρόλαβα καὶ κλείσθηκα στὸ σπίτι, πῆρα ἕνα ραβδὶ καὶ ξαναβῆκα γιὰ νὰ πάω στὴν δουλειά μου. Μὲ τὸ ραβδί μπόρεσα νὰ τὰ παραμερίσω καὶ συνέχισα. Ἂν χρειαζόταν καὶ ἔκαμνα χρῆσι τοῦ ραβδιοῦ, κινδύνευα νὰ βρεθῶ κατηγορούμενος γιὰ κακοποίησι σκύλου; Κυκλοφοροῦν τόσα ἀδέσποτα, πῶς μπορῶ νὰ φυλαχθῶ, χωρὶς νὰ γίνω «κακοῦργος»; Καὶ μὴ μοῦ πεῖτε ὅτι δὲν ὑπάρχουν «θύματα», δηλ. κακοποιημένοι ἄνθρωποι ἀπὸ ἀδέσποτα καὶ μή; Τὸ μικρὸ παιδάκι σπαράχθηκε ὄχι ἀπὸ ἀδέσποτο ἀλλὰ ἀπὸ «οἰκόσιτο».

Τί εἶναι κακοποίησι ζώου; Ἂν κτυπήσω ἀμυνόμενος μὲ τὸ ραβδὶ ἢ μὲ πέτρα ἕνα σκυλὶ, θὰ τὸ πονέσω καὶ εἶναι κακοποίησις κακουργηματικοῦ χαρακτήρα; Μήπως καὶ ἂν τὸ ἀπωθήσω μὲ ἕνα «οὔστ» καὶ τρομάξει, κινδυνεύω πάλι ὡς κακοῦργος; Ὁ γεωργός, ποὺ μὲ τὴν βουκέντρα του πιέζει τὰ ζῶα του νὰ ὀργώνουν ἢ νὰ σέρνουν τὸ κάρο, εἶναι κακοῦργος. Οἱ δασεργάτες ξέρετε πῶς κατεβάζουν ἀπὸ τὰ ψηλὰ βουνὰ τὰ ξύλα μὲ τὰ μουλάρια μέχρι τὴν ντάνα, γιὰ νὰ φορτωθοῦν στὸ φορτηγό; Αὐτοί, ἐπειδὴ κατακουράζουν τὰ μουλάρια, εἶναι κακοῦργοι; Οἱ κυνηγοὶ ποὺ λαχανιάζουν τὰ σκυλιά τους στὴν ἰχνηλάτησι θυράματος εἶναι κακοῦργοι; Μήπως καὶ τὸ πετάλωμα τῶν ἱπποειδῶν εἶναι κακούργημα; Καὶ ἡ θανάτωσις, ὑποθέτω ὅτι ξέρετε πὼς δὲν γίνεται μὲ χάϊδευμα, ἑκατομμυρίων ζώων, γιὰ νὰ γίνουν τροφὴ τῶν ἀνθρώπων, ἐμπίπτει στὸν προτεινόμενο νόμο, δηλαδὴ οἱ ἐκδοροσφαγεῖς εἶναι κακοῦργοι; Λόγω τῆς πανδημίας θανατώθηκαν χιλίαδες γουνοφόρα ζωάκια. Λοιπὸν αὐτοὶ οἱ ἐκτροφεῖς τῶν γουνοφόρων ἔπαθαν μεγάλη ζημία, εἶναι καὶ κακοῦργοι; Σὲ σχετικὸ δημοσίευμα κάποιας συλλογικότητας πρόσφατα, γιὰ τὴν ἐξάλειψι τῆς κακοποιήσεως τῶν ζώων, προτείνεται ὡς ἰδανικὴ λύσις νὰ γίνουν ὅλοι οἱ ἄνθωποι χορτοφάγοι, ἀναγνωρίζεται ὅμως ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς φιλόζωους ὅτι αὐτὸ εἶναι μᾶλλον ἀδύνατο.

Κλείνω τὴν λίστα ἐδῶ, διότι εἶναι ἀτέλειωτη. Πιστεύω ὅτι τὰ ζῶα τὰ δημιούργησε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, τόσο στὶς ἐργασίες του ὅσο καὶ στὴν διατροφή του. Ὁ ἄνθρωπος τὰ φροντίζει γιὰ νὰ κάνουν τὴν δουλειὰ γιὰ τὴν ὁποία δημιουργήθηκαν.

Ἡ κακοποίησις εἶναι  κατακριτέα, ἀλλά, γιὰ νὰ μὴ φθάσουμε σὲ ὑπερβολές, χρειάζεται ἀποσαφήνισις τῶν ὁρίων. Δὲν θὰ ξαφνιαστοῦμε, παράδειγμα, ἂν δοῦμε καταγγελία γιὰ τὸ δέσιμο ζώου μὲ ἀλυσίδα, ἀφοῦ ἡ ἀλυσίδα καὶ τὸ φίμωτρο εἶναι στερητικὰ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ζώου!

Γιὰ νὰ σοβαρευτοῦμε· Τὰ ζῶα ὑπηρετοῦν τὸν ἄνθρωπο, ὁ ἄνθρωπος δὲν τὰ ὑπηρετεῖ οὔτε ἐξομοιώνεται μὲ αὐτὰ. Ἡ ἀντιστροφὴ τῶν θέσεων αύτῶν εἶναι ἀμυαλωσύνη. Ὁ προφήτης Δαβίδ γράφει· «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὁμοιώθη αὐτοῖς» (Ψα 48,12). Παραθέτω τὴν ἑρμηνεία ἀπὸ τὸν Π.Τρεμπέλα· «Ταλαίπωρος ὁ ἄνθρωπος! Ἐνῶ ἔχει τιμὴν καὶ ἀξίαν, ὡς δημιουργηθεὶς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, δὲν ἀντελήφθη καὶ δὲν κατενόησε τοῦτο· κατέρριψε καὶ ἐξίσωσε τὸν ἑαυτόν του πρὸς τὰ κτήνη τὰ ἀνόητα, τὰ μὴ ἔχοντα νοῦν καὶ λογικὸν ὅπως αὐτός, καὶ ὡμοιώθη πρὸς αὐτά, ὡς κτῆνος ζῶν καὶ αὐτὸς καὶ ὡς κτῆνος ἀποθνήσκων».

Σήμερα ὑπάρχουν ὀργανωμένες φιλοζωικὲς κινήσεις. Καλῶς ὑπάρχουν. Μακάρι ὅμως νὰ ὑπῆρχε ἀντίστοιχο ἐνδιαφέρον καὶ εὐαισθησία καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ζώων, ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου; Πόσοι ἄνθρωποι κακοποιοῦνται πρὶν ἀκόμα γεννηθοῦν; Πόσες ἐκτρώσεις γίνονται στὴν πατρίδα μας; Πόσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ ἔκτρωμα αὐτὸ τοῦ πολιτισμοῦ μας; Καὶ πῶς πρέπει νὰ χαρακτηρισθῆ; Ἂν ἡ κακοποίησις ζώων εἶναι ἀδίκημα κακουργηματικοῦ χαρακτήρα καὶ ὁδηγεῖται στὸ αὐτόφορο, ὁ φόνος ἀγέννητου ἀνθρώπου πῶς πρέπει νὰ χαρακτηρισθῆ; Εἶναι δικαίωμα τοῦ καθενὸς νὰ κάνη ὅ,τι θέλει τὸ σῶμα του, ὅμως τὸ κυοφορούμενο εἶναι ἄλλος, ἕνας ἐν δυνάμει νέος ἄνθρωπος, πῶς μπορεῖ νὰ τοῦ στερηθῆ τὸ δικαίωμα ζωῆς; Δὲν εἶναι κακοποίησις ἀνθρώπου; Εἶναι πέρα ἀπὸ κακοποίησι, εἶναι φόνος. Καὶ ὅμως ἔχει νομικὴ κάλυψι.

Ἡ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία δημοσίευσε τα στοιχεῖα γεννήσεων καὶ θανάτων γιὰ τὸ 2019. Σβήνει μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια τὸ Ἔθνος μας. Δὲν ὑπάρχει προοπτικὴ. Ἡ κατάστασις ἔχει γίνει μὴ ἀναστρέψιμη. Καὶ δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχη πολιτικὴ βούλησίς γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς ὑπογεννητικότητος. Γίνεται καμπάνια μέσω τηλεοράσεως νὰ γίνωνται  υἱοθεσίες ἀδέσποτων. Υἱοὶ καὶ θυαγατέρες εἶναι τὰ σκυλιά; Μία ἀγκαλιά γιὰ ἕνα σκυλάκι! Τυχερὸ ἕνα σκυλάκι ἀπὸ νησί τοῦ Αἰγαίου!

Πότε θα βρεθοῦν ἀγκαλιές γιὰ παιδάκια; Πρωθύστερο τὸ ἐρώτημα. Πότε θὰ ἐπιτραπῆ σὲ χιλιάδες παιδάκια νὰ γεννηθοῦν; Ποιὸς ἔχει τὸ δικαίωμα καὶ τοὺς ἀπαγορεύει νὰ δοῦν τὸ φῶς τῆς ἡμέρας;

Φθάσαμε στὸ τραγικὸ σημεῖο καταπτώσεως καὶ ἀπανθρωπιᾶς ὥστε ἡ κακοποίησις ζώου θὰ θεωρεῖται κακούργημα καὶ ἡ κακοποίησις-πολτοποίησις  ἀνθρώπου εἶναι δικαίωμα καὶ μάλιστα πληρωμένο ἀπὸ τὸ ἀσφαλιστικὸ ταμεῖο.

Ἔγραψα· Ἡ καθ’ ὑπερβολὴν ἀντίφασις.

 

Δημήτριος Π. Ρίζος

Δρ θεολογίας-Φιλόλογος

Φλώρινα, τοῦ Ἀντρηός 2020