Νέοι, «στο επίκεντρο του κόσμου»

Νέοι, «στο επίκεντρο του κόσμου»

 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τους νέους σήμερα είναι οι δομές που πήραν από το σπίτι πρωτίστως και μετέπειτα από το σχολείο.

Οι νέοι παραμένουν αμετανόητα παιδιά, με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη επικοινωνίας με τους γύρω την αδιαφορία και την μονότονη καθημερινότητα.

Κατά κανόνα σήμερα οι νέοι είναι αυθόρμητοι και εκφράζουν με ευκολία τα αισθήματα τους, πληγώνονται εύκολα όταν δεν τους αναγνωρίζεις ή επιβραβεύεις.

Δεν χάνουν την ευκαιρία να έρθουν αβασάνιστα σε σύγκρουση με θεσμούς όπως την οικογένεια και το σχολείο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στην αδιαφορία του κοινωνικού περιβάλλοντος, η απόρριψη και απογοήτευση που δέχονται τους δυναμιτίζεις και τους κάνει επιρρεπείς στην αδιαφορία, αδιαφορία για όλα όπως το σχολείο την πρόοδο τις παρέες και ότι έχει σχέση με την κοινωνική – προσωπική ζωή τους.

Οι νέοι έχουν την τάση να αντιδρούν ευκολότερα απέναντι στην αδικία την εκμετάλλευση και την πολιτική ποιότητα των κυβερνώντων, τις περισσότερες όμως φορές είναι ακραίοι διότι η προσωπικότητα τους δεν ολοκληρώθηκε ούτε διαμορφώθηκε ακόμα, η βιασύνη είναι κύριο χαρακτηριστικό που επισφραγίζεται με την τεμπελιά, ενώ είναι εξυπνότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες γενεές εξ αιτίας της ηλεκτρονικής πληροφόρησης δεν δουλεύουν το μυαλό όσο θα έπρεπε, γεγονός που τους καθιστά ευάλωτους και χωρίς τα απαραίτητα εφόδια για την περεταίρω πορεία της ζωή τους.

Ένας σημαντικός παράγοντας που μπαίνει ως «τροχοπέδη» στην ολοκλήρωση τους είναι η λανθασμένη ταύτιση με πρότυπα που προβάλει η τηλεόραση, όπως χλιμίτζουρες ντιντήδες πορνίδια και τατουταρισμένους, ενθουσιάζονται εύκολα με το καινούργιο που βλέπουν και προσπαθούν να το αντιγράψουν μη γνωρίζοντας την λανθασμένη πράξη τους, όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα αρνητικό που καθυστερεί την ολοκλήρωση τους, έτσι βλέπουμε σήμερα νέους που παρά το γεγονός ότι ενηλικιώθηκαν παραμένουν ακόμα παιδιά στους τρόπους και την συμπεριφορά τους.-

 

Σπύρος Α. Ηλιάδης

Δημοσιογράφος

Εκδότης ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

τ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ