Οι Φωτιές της Φλώρινας

(Φωτογραφία Δημήτρη Μεκάση)

Παραμονές Χριστουγέννων στην οδό Γρεβενών. Τα παιδιά της γειτονιάς έχουν ετοιμάσει την φωτιά τους. Από τα αριστερά δεύτερος ο Παντελής Αναστασιάδης. Οι υπόλοιποι μπορούν να συμπληρώσουν τα ονόματά τους. Φλώρινα  23 Δεκεμβρίου 1997.