Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του παιδιού – 20 Νοεμβρίου

   Τα δικαιώματα των παιδιών είναι κλάδος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που στοχεύει στην ειδική προστασία των παιδιών ως πλήρεις ανθρώπινα όντα. Αποτελούν αντικείμενο πολλών εθνικών και διεθνών συνθηκών, η σημαντικότερη από τις οποίες είναι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Convention internationale des droits de l’enfant – CRC), που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989.

Σε ισχύ είναι σχεδόν σε όλες τις χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών, η σύμβαση αυτή εισάγει μια νέα έννοια του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, καθιερώνοντας ως το πρώτο επίσημο διεθνές κείμενο με μια μακρά νομική εξέλιξη, που θέτει το τέκνο αντικείμενο δικαίου του νόμου.

Τα δικαιώματα του παιδιού είναι ανθρώπινα δικαιώματα που ισχύουν για κάθε άνθρωπο κάτω των δεκαοκτώ ετών (εκτός εάν η ενηλικίωση έχει επιτευχθεί νωρίτερα σύμφωνα με την ισχύουσα γι’ αυτούς νομοθεσία). Οι νέοι έχουν δικαίωμα στην προστασία και στοργική φροντίδα, στη διατήρηση της σχέσης με τους γονείς τους, στην ανθρώπινη ταυτότητα, στην ικανοποίηση των βασικών διατροφικών τους αναγκών , στην εκπαίδευση που χρηματοδοτείται από το κράτος, στην υγεία και στην ποινική νομοθεσία προσαρμοσμένη στην ηλικία τους και την ανάπτυξη. Τα δικαιώματα του παιδιού λαμβάνουν υπόψη την ευαλωτότητα και την ανάγκη για ανάπτυξη του παιδιού. Το πεδίο των δικαιωμάτων των παιδιών ποικίλλει από την παροχή αυτονομίας έως την προστασία από τη σωματική και την ψυχολογική βία .

 Σύντομη ιστορική αναδρομή

Αρχαιότητα

Στην Αρχαιότητα, και πιο συγκεκριμένα στα αρχαία φιλοσοφικά ρεύματα, το παιδί δεν θεωρείται ως άτομο από μόνο του, αλλά ως πολίτης υπό δημιουργία. Έτσι περιγράφει ο Πλάτωνας την ιδανική πόλη του στη Δημοκρατία . Ο Αριστοτέλης ακολουθεί τη γενεαλογία του μέντορά του, αφού ο φιλόσοφος κρίνει ότι ο πατέρας έχει «βασιλική εξουσία» πάνω στο παιδί του. Και όσον αφορά τον Πλάτωνα, η παιδική ηλικία είναι ένας μεταβατικός χρόνος προς την ενηλικίωση. Έτσι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τα δικαιώματα των παιδιών κατά την Αρχαιότητα.

Μεσαίωνας

Η πλατωνική και αριστοτελική σκέψη κυριάρχησε στην Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα, επομένως αυτός ο χρόνος είναι γενικά σε συνέχεια με την αρχαία περίοδο.

Σύγχρονη εποχή

Η σύγχρονη εποχή είδε την εμφάνιση του μοντέλου του ατόμου χάρη ιδιαίτερα στη φιλοσοφία του Διαφωτισμού . Ένα από τα πρώτα έργα που ανοίγουν έναν πιθανό προβληματισμό για τον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού είναι το Émile ή εκπαίδευση του Jean-Jacques Rousseau . Ο Ρουσσώ αμβλύνει την αριστοτελική αντίληψη της παιδικής ηλικίας, την οποία θεωρεί ευλογημένη εποχή και προϋπόθεση της ίδιας της ανθρωπότητας. Το παιδί θεωρείται ως ον.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα  το παιδί έγινε υποκείμενο δικαίου. Τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των παιδιών .

Το 1924 , την 1η Σεπτεμβρίου , μια διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, γνωστή ως Διακήρυξη της Γενεύης, υιοθετήθηκε από την Κοινωνία των Εθνών . Είναι το πρώτο διεθνές κείμενο που εγκρίθηκε. Έχει μόνο 5 άρθρα, αλλά αναγνωρίζει για πρώτη φορά συγκεκριμένα δικαιώματα για τα παιδιά .

Εμφανίζονται δύο νέα καθήκοντα της ανθρωπότητας απέναντι στα παιδιά: 1.το παιδί πρέπει να προστατεύεται ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας και πεποιθήσεων 2. το παιδί πρέπει να βοηθηθεί με σεβασμό στην ακεραιότητα της οικογένειας.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο , το 1947 δημιουργήθηκε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για τα Παιδιά των Ηνωμένων Εθνών, UNICEF , το οποίο αφιερώθηκε πρώτα στα παιδιά της Ευρώπης και στη συνέχεια στα παιδιά των αναπτυσσόμενων χωρών.

Το 1948, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , που εγκρίθηκε στις 10 Δεκεμβρίου, αναγνώρισε ότι « η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα σε ειδική βοήθεια».

Οι έννοιες του «καθυστερημένου παιδιού» και του «παραπλανημένου παιδιού» αντικαθίστανται αντίστοιχα από το «ελλιπές παιδί» και το «κακοπροσαρμοσμένο παιδί» 5 .

Στις 20 Νοεμβρίου 1959, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθετεί τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Το κείμενο αυτό, που υπογράφηκε από όλα τα μέλη του ΟΗΕ εκείνη την εποχή, δεν έχει δεσμευτική αξία και δεν ορίζει τις ηλικίες της παιδικής ηλικίας .

Το έτος 1979 ανακηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως «Διεθνές Έτος του Παιδιού». Σηματοδοτεί την ευαισθητοποίηση ευρύτερα της κοινωνίας.

Στις 20 Νοεμβρίου 1989, υιοθετείται η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. (Convention internationale des droits de l’ enfant -CIDE). Ειδικότερα, εισάγεται η έννοια του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Στις 20 Νοεμβρίου 1989, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC). Όλα τα παιδιά στον κόσμο έλαβαν εγγυημένα δικαιώματα – στην επιβίωση, την ανάπτυξη, την προστασία και τη συμμετοχή.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού aαποτελούμενη από 54 άρθρα και με δεσμευτική ισχύ περιλαμβάνει ένα τεράστιο σύνολο αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων: Λόγω χώρου θα αναφερθούμε σε μερικά μόνο άρθρα.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού διατυπώνει βασικές αξίες στην αντιμετώπιση των παιδιών, σε όλες τις κοινωνικές, πολιτιστικές, εθνοτικές ή θρησκευτικές διαφορές. Και απαιτεί μια νέα θεώρηση των παιδιών ως ανεξάρτητων προσωπικοτήτων.

Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση: Κανένα παιδί δεν μπορεί να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση – είτε λόγω του φύλου του, της καταγωγής του, της ιθαγένειάς του, της γλώσσας, της θρησκείας ή του χρώματος του δέρματός του, μιας αναπηρίας ή λόγω των πολιτικών του απόψεων.

Τα δικαιώματα των παιδιών είναι οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα , όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, το δικαίωμα να απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας κ.λπ.

Ποια είναι, όμως, η σημερινή πραγματικότητα στον πλανήτη μας σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών;

   Η φτώχεια είναι η πρώτη μάστιγα που πλήττει ιδιαίτερα τα παιδιά, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά, σχεδόν 10 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε χρόνο στον κόσμο από αιτίες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν στα δύο τρίτα των περιπτώσεων. Οι κύριοι παράγοντες θνησιμότητας είναι οι λοιμώξεις (διάρροιες, αναπνευστικές) και οι παιδικές ασθένειες, με υποκείμενα αίτια την ανεπαρκή φροντίδα κατά τη γέννηση, την έλλειψη εμβολιασμού, τον υποσιτισμό και τις ανθυγιεινές συνθήκες.

   Τα εγκαταλελειμμένα παιδιά. Η UNICEF υπολογίζει ότι 60 εκατομμύρια παιδιά έχουν εγκαταλειφθεί λόγω της πείνας, του πολέμου και της εξαφάνισης των γονιών τους.

   Εξαναγκασμός των παιδιών σε εργασία. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του CRC, τα υπογράφοντα κράτη «αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από οικονομική εκμετάλλευση και να μην εξαναγκάζεται σε οποιαδήποτε εργασία που ενέχει κινδύνους ή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία ή τη σωματική του , πνευματική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξη». Παρά αυτούς τους κανόνες, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας εκτίμησε ότι ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 5 έως 14 ετών που εργάζονται στον κόσμο είναι 218 εκατομμύρια.

   Παιδιά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης: Τα κράτη έχουν την ευθύνη να αποτρέψουν τα παιδιά από το να δελεάζονται ή να εξαναγκάζονται να συμμετάσχουν σε παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα και να υφίστανται εκμετάλλευση από τη βιομηχανία του σεξ. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο είναι θύματα και πολλά από αυτά πάσχουν από AIDS.

   Παιδιά θύματα κακοποίησης: Ο εντοπισμός της κακοποίησης που υφίστανται τα παιδιά (τις περισσότερες φορές από τον οικογενειακό ή τον κοινωνικό τους κύκλο ) είναι μια σημαντική δυσκολία, επειδή τα παιδιά τείνουν να την κρύβουν από φόβο μήπως υποστούν πιο σοβαρή κακοποίηση.

   Παιδιά θύματα τελετουργικού ακρωτηριασμού: Κάθε χρόνο, σχεδόν 2 εκατομμύρια κορίτσια σε όλο τον κόσμο ακρωτηριάζονται σεξουαλικά, με εκτομή (αφαίρεση της κλειτορίδας) ή διήθηση (ράψιμο των χειλιών του αιδοίου). Εκατό σαράντα εκατομμύρια γυναίκες υπολογίζεται ότι ζουν σήμερα με τέτοιους ακρωτηριασμούς.

   Παιδιά θύματα του πολέμου: Τα παιδιά είναι από τα κύρια θύματα των πολέμων μεταξύ των πολιτών , ειδικά λόγω των ναρκών κατά προσωπικού (αν και απαγορεύτηκαν από τη Σύμβαση της Οτάβα του 1997), των βομβαρδισμών, της πείνας ή των ασθενειών που χτυπούν προσφυγικούς καταυλισμούς. Σύμφωνα με τη UNICEF, 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν και 6 εκατομμύρια τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη δεκαετία του 1990. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν και το Ιράκ αύξησε αυτόν τον απολογισμό. Πολλές γενιές παιδιών δεν γνώρισαν ποτέ την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, όπως στο Σουδάν (Νταρφούρ) ή στη Σομαλία.

Με το βομβαρδισμό των δυσάρεστων ειδήσεων και εικόνων από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, είμαστε όλοι συνηθισμένοι στο θάνατο, αναίσθητοι στις παιδικές κραυγές, στο χυμένο αίμα. Κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό σημαίνει περισσότερη πείνα, δίψα, πόνο και θάνατο. Οι επίσημες στατιστικές, τουλάχιστον μέχρι τις προάλλες, έλεγαν ότι ένα παιδί σκοτωνόταν στη Γάζα κάθε 15 λεπτά. Τουλάχιστον, 4.707 παιδιά και 3.155 γυναίκες, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς πριν από έξι εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία των παλαιστινιακών υγειονομικών αρχών την Πέμπτη (16/11/2023).

Ο πλανήτης μας είναι άρρωστος από οικολογικής, γεωπολιτικής, ηγετικής άποψης και δικαιωμάτων του παιδιού.  Οι ανισότητες είναι τεράστιες. Πιο συγκεκριμένα, σε άλλα μέρη έχουμε μετατρέψει τον πλανήτη μας σε παράδεισο για ορισμένες κατηγορίες παιδιών και σε άλλα σε κόλαση για άλλες κατηγορίες παιδιών και το χειρότερο σε θάνατο για τα παιδιά σε εμπόλεμη κατάσταση. Ευελπιστούμε ότι κάποτε θα επικρατήσει η λογική και στις εστίες γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων θα συμπεριληφθεί και το αθώο παιδί.

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΣΥΜΕΩΝ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ