Περί εμπνεύσεως – τακλάδων συνέχεια

ΠΕΡΙ ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ – ΤΑΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αρχιμ. Ειρηναίος Χατζηεφραμίδης,

Καθηγητής ΠΔΜ

 

Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι ο πρωτο-μινίστρος χαρακτήρισε την ε­πανάσταση του Εικοσιένα ως εμπνευσμένη από την αμερικανική επανάστα­ση.

Μάλλον θα χρειασθεί να γίνουν κάποια μαθήματα Ιστορίας˙ να διαβα­σθούν κείμενα των ηρωικών πρωταγωνιστών και των ξένων, μισελλήνων και φιλελλήνων. Ασφαλώς πα­ρα­βιάζονται ανοικτές θύρες, αν θα πει κάποιος ότι εκείνη η επανάσταση έχει την ιδιομορφία της. Δεν ήταν ταξική και δεν εμ­πνεύ­σθηκε ούτε από τη γαλλι­κή που κατάντησε στην τρομοκρατία, ούτε από την αμερικανική. Εκτός και αν θέλουμε να εξισώσουμε την αμερικανική, που ξεκίνησε από τη βαρειά φορολογία του τσα­γιού, με τη δική μας επανά­σταση. Ήταν επανάσταση με αίμα και θυσίες ενός ολόκληρου λαού, που επανα­στά­τησε εναντίον ωμού δυνάστη, ο οποίος του στερούσε παντός είδους ε­λευ­θερία. Ήταν λογική συνέπεια της ωριμότητος του υπόδουλου λαού, που πο­θού­σε την ελευθερία του και ξέρουμε ποιοι θέριευαν την αποσταμένη ελπίδα του.

Είναι εύκολο να παρατηρήσει κάποιος ότι όντως υπάρχει κάποια συνέχεια. Ο πρώην αρχιτακλαδόρος μιλούσε για την επανάσταση του 1821 και, πα­ρό­ντος του Αρχιεπισκόπου, αποσιώπησε τη συμβολή του Κλήρου, με τις θυσίες των 6.000 κληρικών. Ο νυν υποβιβάζει και αλλοιώνει τον χαρακτήρα της Ε­πα­νάστασης. Άραγε γιατί πουλάει τα πρωτοτόκια;  Αυτό θα τον στοι­χειώνει κατά τους επίσημους εορτασμούς την επόμενη χρονιά. Άλλωστε η σύνθεση της περιώνυμης επιτροπής μιλάει από μόνη της.

Δεν είναι μόνον αυτό το ολίσθημα και αυτή η απρέπεια προς τους αγωνι­στές. Είναι και ο τακλάς στο σκοπιανό. Αξίζει να θυμηθούμε τί του είπε ο Auroran, ότι γνωρίζει πως δόθηκαν αγώνες για τη «Βόρεια Μακεδονία». Το ε­πιχείρημα ότι το κράτος έχει συνέχεια είναι λογικό, αλλ’ όταν υπάρχει συνέ­πεια και από την άλλη πλευρά. Όταν βλέπεις ότι κατ’ ουσίαν παραμένει το παλιό όνομα, ότι δεν άλλαξε το καταστατικό της σχισματικής εκκλησίας τους -που ελπίζουμε ότι ο Πατριάρχης μας θα πράξει συνετώς- αναρωτιέσαι: Εμείς είμαστε τα καλά παιδιά; Το δόγμα, η μικρά αλλ’ έντιμος Ελλάς συνεχίζεται; Πραγματικά, πού είναι η πολυδιαφημιζόμενη θέση των Κληρικών μας, ότι «θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε, μέσα από ένα καθαρά εκκλησιαστικό και πατρι­ωτικό ήθος, την αντίθεσή μας σ’  ό,τι αμαυρώνει την ένδοξη ιστορία της Μα­κεδονίας μας»; Κατά τα άλλα γογγυσμός επήλθε λόγω δημοσιευμένης επιστο­λής Μητροπολίτη, διαδόχου του ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Άραγε, γιατί σιωπάμε; Δεν βλέπουμε πού πηγαίνουμε, τί συντελείται; Ακό­μη δεν πήραμε το δίδαγμα της μικρασιατικής καταστροφής; Οι “σύμμαχοι”  μας αγαπούν ή μία αγάπη έχουν: τα συμφέροντά τους;

Ταύτα, μετά την επιτυχημένη… σύνοδο κορυφής. Για δε τους άσπονδους φίλους, «ουκ έραμαι κροκύδας αφαιρείν».