ΧΑΣΑΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ 30000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΧΑΣΑΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ 30000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟ 2015

Όπως προέκυψε από την πρόσφατη εμπεριστατωμένη παρουσίαση του Χειρουργού κ. Δημητρίου Γάκη, τ. Προέδρου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το 2015 η Ελλάς έχασε μία πόλη σαν την Καρδίτσα, περίπου 30.000 κατοίκων.

Αιτία είναι η μεγάλη ελάττωση των γεννήσεων (91.847 ) σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση των θανάτων (121.212) γεγονός που συνεπάγεται μία μείωση του πληθυσμού μας κατά 29.365 πολίτες. Εάν σε αυτούς προστεθούν και οι 789 νεκροί από τροχαία ατυχήματα ξεπερνούμε τις 30000 απώλειες

 

Το γεγονός γίνεται ακόμη πιο απογοητευτικό λόγω της απραξίας της πολιτείας, η οποία όχι μόνον δεν έχει λάβει μέτρα αλλά έχει συμπράξει με αντίμετρα κατά της  τεκνοποιίας και της πολυτεκνίας.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η μείωση του πληθυσμού το 2011 ήταν 4.671 και ανήλθε προοδευτικά το 2015 στα 29365 άτομα.

Ειδικότερα η θνητότητα  αυξάνει σταθερά κατά την ανωτέρω περίοδο, αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση του επιπέδου της υγείας στην χώρα κατά την τελευταία πενταετία.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1950, παρά την φτώχεια και δυστυχία καθώς και το μικρότερο προσδόκιμο ζωής, ο Ελληνικός πληθυσμός αυξάνονταν κατά 97379 άτομα για να φθάσει το 2010 να έχει μικρή αύξηση κατά 5672 άτομα και να αρχίσει να μειώνεται ραγδαία από το 2011 και εφεξής. (σχήμα 1)

 

Ακόμη ένα ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί η συνεχής άνοδος της ηλικίας γάμου των γυναικών η οποία , ως γνωστόν, συνδυάζεται με αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών του νεογνού (μέσος όρος. 30.5 έτη, γεγονός που σημαίνει ότι το 50% των γυναικών παντρεύτηκαν σε μεγαλύτερη ηλικία) . Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται δυστυχώς από την αύξηση της νεογνικής θνησιμότητας την τελευταία πενταετία.

 

Το τμήμα εργασίας για την Υγεία της Ομάδας 21 Μακεδονίας -Θράκης στα πλαίσια της υποχρέωσης για ενημέρωση επισημαίνει στους Φορείς και στην Ηγεσία την ερμηνεία των ευρημάτων της Ελληνικής Στατιστικής αρχής προκειμένου να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα.