Χωρίς υπομονή (δεν γίνεται πολιτική)

-Κάποτε υπήρχε ένας Δήμαρχος που τον χαρακτήριζε η υπομονή ξεχώριζε για την κοινωνική και πολιτική του προσφορά, ρύθμιζε με δεξιοτεχνία την κάθε λεπτομέρεια κυριαρχούσε το δίκαιο και δεν υπήρχαν εξαιρέσεις ούτε ευνοούμενοι.

-Από την παράλληλη πλευρά ο Αντιδήμαρχος «μέθυσε» από την εφήμερη εξουσία, το γεγονός αυτό ενόχλησε τον Δήμαρχο διότι έβλεπε με ανησυχία την ακράτητη πολιτική βιασύνη που τον χαρακτήριζε, έτσι μια μέρα τον κάλεσε και του ανέθεσε μια σημαντική πολιτική εργασία.

-Μετά από λίγο τον ξανακάλεσε και ρώτησε τι έκανε… όμως δεν κατάφερε να διεκπεραιώσει αυτό που ανέλαβε λόγο έλειψες χρόνου, τότε του είπε: Βλέπεις, στην πολιτική χωρίς χρόνο και υπομονή δεν γίνεται τίποτα ο χρόνος θα κάνει πραγματικότητα την επιθυμία σου! αρκεί να ξέρεις να περιμένεις.-

Κεντρική ιδέα: «Ότι είναι να γίνει ας γίνει γρήγορα» στην πολιτική δεν ισχύει.

Σπύρος Α. Ηλιάδης

Δημοσιογράφος – Εκδότης