«Γραμμή Εξυπηρέτησης του δημότη». Ένα βήμα για έναν πιο σύγχρονο Δήμο.

«Γραμμή Εξυπηρέτησης του δημότη». Ένα βήμα για έναν πιο σύγχρονο Δήμο.
Θέλεις έναν κάδο απορριμμάτων; Θέλεις μια λάμπα στην κολώνα της γειτονιάς σου; Θέλεις πιο έγκαιρο και καλύτερο αποχιονισμό; Πάρε τηλέφωνο τον Δημοτικό σύμβουλο ή τον αντιδήμαρχο που ψήφισες. Πες το αίτημα σου ακόμα και στον Δήμαρχο, καταμεσής του δρόμου!
Πόσες φορές δεν ακούσαμε, δεν είδαμε ή δεν κάναμε κάτι από τα παραπάνω; Χρόνια, όχι τώρα. Μια παλαιά πρακτική, άχαρη για όλους μας και ενδεικτική των πεπαλαιωμένων αντιλήψεων που μας διακατέχουν σαν πολίτες, ακόμα και σήμερα στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Αντιλήψεις τοξικές, που συντηρούν ένα στρεβλό μοντέλο διακυβέρνησης στο επίπεδο του Α’ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και μια αμφίδρομη, νοσηρή σχέση δημότη – αιρετού, που θέτει σε συνεχή δοκιμασία την αξιοπρέπεια όλων και δυστυχώς έχει παγιώσει αυτό το μοντέλο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.
Θα πρέπει επιτέλους να περάσουμε, έστω δειλά-δειλά, από τέτοιου είδους στρεβλές πρακτικές σε ένα μοντέλο που θα εξασφαλίζει συνθήκες επικοινωνίας άλλου επιπέδου και παράλληλα βελτιωμένες παρεχόμενες υπηρεσίες προς όλους τους δημότες.
Παρακάτω παραθέτω το αίτημα το οποίο κατέθεσα στο Γραφείο του Συμβουλίου, για την ίδρυση και λειτουργία ενός «Τηλεφωνικού Κέντρου –Γραμμής Εξυπηρέτησης του Δημότη» που πιστεύω πως θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αποδυνάμωση και σταδιακή κατάργηση αυτού του στρεβλού μοντέλου επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών.

ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση και λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου-Γραμμής Εξυπηρέτησης του Δημότη»
Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
Παρακαλώ να διαβιβάσετε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας το αίτημα μου για την ίδρυση και λειτουργία ενός Τηλεφωνικού Κέντρου –Γραμμής Εξυπηρέτησης του Δημότη.
Το Τηλεφωνικό Κέντρο – Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση. Εκεί θα κατατίθενται επώνυμα τα αιτήματα των δημοτών (αντικατάσταση λαμπτήρων, τοποθέτηση κάδων, κ.ά.) και το σύνολο αυτών των αιτημάτων θα αποτελεί μια βάση δεδομένων από όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα αντλούν άμεσα έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες, παρατηρήσεις και αιτήματα για τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας. Οι παρατηρήσεις και τα αιτήματα αυτά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα ιεραρχούνται ανάλογα με την σπουδαιότητα τους, θα γίνεται θεματική κατηγοριοποίηση τους, θα μπαίνουν σε λίστα προτεραιότητας και θα συμπεριλαμβάνονται σε έναν ορθό προγραμματισμό προς διεκπεραίωση από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στην συνέχεια οι υπηρεσίες θα παρεμβαίνουν και θα μπορούν να επιλύουν τα προβλήματα με σχέδιο και συντεταγμένα, τηρώντας πάντα την προτεραιότητα ανάλογα πάντα τις ανάγκες, την σπουδαιότητα και βέβαια τον χρόνο κατάθεσης του αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση όλα τα επώνυμα αιτήματα θα απαντώνται και ο δημότης θα ενημερώνεται για την πορεία του αιτήματος του.
Κύριε Πρόεδρε
Θεωρώ πως η δημιουργία ενός «Τηλεφωνικού Κέντρου-Γραμμής Εξυπηρέτησης του Δημότη», είναι μια εφικτή και λειτουργική λύση που μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις πρακτικές ενός ξεπερασμένου και παρακμιακού μοντέλου διεκπεραίωσης παρόμοιων αιτημάτων των συνδημοτών μας. Μια λύση που θα επιτρέψει στους αιρετούς, κυρίως στον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, να ασχοληθούν απερίσπαστοι με τα πιο ουσιώδη και σημαντικά ζητήματα, που σίγουρα βαρύνουν μια δημοτική αρχή. Μια λύση που θα αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την υπάρχουσα στρεβλή σχέση των δημοτών με τους αιρετούς και θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των δημοτών μας.

Με εκτίμηση

Χάτζιος Ε. Μιχάλης