Έναρξη Αποστακτικής Περιόδου 2020

 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

       Σας ανακοινώνουμε ό,τι με απόφαση της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, καθορίστηκε το δίμηνο απόσταξης για την παραγωγή τσίπουρου των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) της ΠΕ Φλώρινας από την 10-11-2020 έως τις 10-01-2021.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές, όπως προσέρχονται στο Τελωνείο Φλώρινας για την έκδοση αδειών απόσταξης τσίπουρου, προσκομίζοντας τις σχετικές βεβαιώσεις αμπελοκαλλιεργητών, οι οποίες θα εκδίδονται από την Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας Περιφ. Ενότητας Φλώρινας για την συνολική παραγωγή του καλλιεργητή και θα αφορούν όλη την αποστακτική περίοδο. Οι αποσφραγίσεις των αμβύκων και η έκδοση των αδειών απόσταξης δε θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τις 09/11/2020.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών λόγω COVID-19 και προς αποφυγήν συνωστισμού, οι αποσφραγίσεις των αμβύκων και η έκδοση των αδειών θα πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να καλούν για πληροφορίες και για ραντεβού στα τηλ. 2385022764 και 2385352406.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου Φλώρινας

Κωνσταντινίδης Ευστάθιος