Αισθητική – Λειτουργική Ανακατασκευή Πεζοδρομίων και Υπαίθριων Χώρων του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου

Η σχολική αυλή εκτός από Δημόσιος Χώρος είναι ένα πολύτιμο, δυναμικό, ενεργητικό και χρηστικό μέσο που προσδιορίζει την εκπαιδευτική ταυτότητα του σχολείου. Χώρος συνάντησης, αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, δραστηριοτήτων.

Τη χρονιά που πέρασε μέσω της αισθητικής και λειτουργικής παρέμβασης-σχεδιασμός και διαμόρφωση νέας ασφαλούς εισόδου και νέων αθλητικών εγκαταστάσεων η σχολική αυλή του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου έχει αναβαθμιστεί και για αυτό ευχαριστούμε θερμά τις υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου.

 

Η Διευθύντρια

Ζούλα Ευαγγελία