Αιτήσεις συμμετοχής στο ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών (2017-2018)

Αιτήσεις συμμετοχής στο ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών (2017-2018)

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, αφού ενέταξε στην δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018 το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Πρεσπών, καλεί όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση, προκειμένου να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ΚΔΑΠ, να καταθέσουν την αίτηση τους έγκαιρα!

Επισημαίνουμε κάποια βασικά σημεία της πρόσκλησης:

 1. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στο διάστημα 24/5/2017 – 09/06/2017.
 2. Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 27/06/2017, ενώ στο διάστημα 28/06/2017 – 30/06/2017 θα μπορούν να υποβάλλονται οι ενστάσεις.
 3. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 04/07/2017.
 4. Οι αιτούσες που ενδιαφέρονται να λάβουν «ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (voucher) θα πρέπει:
 • Να έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση έτους 2016, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016 (από 01/01/2016 έως 31/12/2016) και να έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού φόρου, προκειμένου να υπολογιστούν τα εισοδήματα.
 • Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών τους για τα οποία θα υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση.

Βασικά δικαιολογητικά για τις μητέρες

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας

 

 1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2016

 

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

 1. Α. για μισθωτές (ΙΚΑ)

 

 • Αναγγελία πρόσληψης
 • Βεβαίωση εργοδότη που να αναφέρει ότι εργάζεται μέχρι σήμερα, καθώς και το είδος της απασχόλησης  (μερικής ή πλήρης, ορισμένου ή αορίστου)

Β. για τις ασφαλισμένες στον Ο.Γ.Α.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (από Κ.Ε.Π. ή από ανταποκριτή Ο.Γ.Α.

Γ. για τια αυτοαπασχολούμενες

 • Αντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη (ακόμα και αν οφείλει εισφορές)
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

Δ. για τις άνεργες μητέρες

 • Φωτοτυπία Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ
 • Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται μέχρι ποιο διάστημα ισχύει η κάρτα ανεργίας (πότε κάνει ανανέωση της κάρτας)

Σε περίπτωση που ο σύζυγος έχει και αυτός κάρτα ανεργίας, απαιτείται και το δικό του Δελτίο Ανεργίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείται στα τηλέφωνα :

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών (ώρες 9:00 με 15:00) και στο ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών (ώρες 15:00 με 21:00)

Τηλ. Επικοινωνίας : 2385351318, 2385051399, 6946321581

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής εδώ

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης εδώ

Πρόσκληση Ε.Ε.Τ.Α.Α. εδώ

Ο Πρόεδρος

 

Χρήστος Ιωαν. Καπουράνης