Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών των Χριστουγέννων στον Ι.Ν. Αναλήψεως του Κυρίου Αμυνταίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

8:00 ΤΟ ΠΡΩΙ

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ