Αλλαγή ημερομηνίας της λαϊκής αγοράς Αμυνταίου

Από τον Δήμο Αμυνταίου ανακοινώνεται ότι, λόγω της αργίας της ΄΄Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821΄΄ τη Δευτέρα ημέρα της εορτής , η λαϊκή αγορά του Δήμου Αμυνταίου θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019.

Γραφείο Δημάρχου